שעות הפתיחה של הספריה בחופשה בין הסמסטרים

בחופשה בין הסמסטרים בין יום ה' ה-17.1.9 לבין יום ד' 20.2.19 

הספריה תהיה פתוחה בימים א' - ה' בשעות 9:00 - 18:45