דרוש מורה

דרוש בבית ספר תיכון עירוני י"ד בת"א מורה למדעי המחשב, פרטים נוספים בטלפון :

 

 054-7999515   יש לפנות לאורית.