מר מידן קוריש

מר
יועץ מחשוב ומרכז פרויקטים
מר מידן קוריש
טלפון: 
פקס : 
שעות קבלה :