גב' רנה ברוק

גב'
מזכירה של מרכז בייקר
מרכזים: 
גב' רנה ברוק
טלפון: 
פקס : 
דוא"ל : 
שעות קבלה :