תוכנית CBT


 
תואר שני בייעוץ חינוכי בשילוב לימודי תעודה בטיפול ההתנהגותי-קוגניטיבי (CBT 
הגישה ההתנהגותית קוגניטיבית

 

ההרשמה לשנה"ל תשע"ו ההסתיימה! 

 

אחת השאלות החשובות המעסיקה חוקרים ומטפלים כאחד היא כיצד ניתן להסביר את ההתנהגות האנושית על גווניה השונים?
הגישה ההתנהגותית שמה דגש על ההתנהגות הגלויה של האדם כאשר ההנחה המרכזית היא כי ניתן ללמד את האדם כל תגובה שהיא ולשלוט בהתנהגות באופן של הפעלת מערכת של חיזוקים או עונשים. כך מוסבר תהליך רכישת התניות והרגלים שונים.
לעומת גישה זו, הגישה הקוגניטיבית מציבה את תהליכי החשיבה במרכז תשומת הלב. על פי גישה זו, האדם מתייחס לעצמו, לסביבתו ולעולם בהתאם לפירושים שהוא נותן לאירועים השונים בחייו. כך, למעשה, המציאות אינה נתפסת כמות שהיא אלא בהתאם לאופן בו האדם חווה או תופס אותה דרך מחשבותיו.
 הגישה ההתנהגותית-קוגניטיבית משלבת בין השתיים. לפיה, היכולת לחולל  שינוי טמונה בשינוי מחשבתי (שינוי קוגניטיבי), ושינוי בהתנהגות (למידה ותרגול של התנהגויות חדשות) כאחד.
 
הגישה ההתנהגותית קוגניטיבית ועבודת היועצים החינוכיים בבתי ספר 
הטיפול בגישה ההתנהגותית קוגניטיבית מתייחס למחשבה כנקודת מוצא לתובנה פנימית וכמפתח לשינוי והתפתחות עצמית. ביסוד הגישה עומד הפן הפסיכו-חינוכי ובתהליך בו המטופל לומד מהן המחשבות הלא יעילות אשר מפריעות לו בתפקוד ובהתנהגות. כלי הגישה מתאימים מאוד לעבודת היועצים עם תלמידים מורים, והורים, ויכולים להוביל לשינוי יעיל ומשמעותי. טיפול קוגניטיבי-התנהגותי ((CBT משמש ככלי להתערבות וייעוץ מניעתי ויכול לשמש לחיזוק גורמי חיסון וצמצום גורמי סיכון.
 
מטרת התכנית

תכנית ההכשרה בטיפול קוגניטיבי-התנהגותיCBT) ) הינה בראש וראשונה תכנית אקדמית. מטרתה להכשיר יועצים חינוכיים לטפל בגישה ההתנהגותית קוגניטיבית בעבודתם החינוכית והייעוצית בבית הספר עם תלמידים, מורים והורים. הכשרה זו תיעשה במקביל ללימודי תואר שני בייעוץ חינוכי.
התכנית מיועדת לסטודנטים לתואר שני במגמה לייעוץ חינוכי  ומאפשרת קבלת תעודת הכשרה בטיפול קוגניטיבי-התנהגותי ((CBT בצירוף תואר שני בייעוץ חינוכי. התכנית משולבת בלימודי התואר כך שניתן להימנע מקורסים כפולים מחד ולהשתתף בתכנית אקדמית מורחבת מאידך. בתכנית מלמדים מיטב המרצים של סגל אוניברסיטת בר-אילן ומרצים מומחים בתחום.
 
 
תואר שני בייעוץ חינוכי והתמחות בטיפול ההתנהגותי קוגניטיבי (CBT)
התכנית ייחודית למגמה לייעוץ חינוכי באוניברסיטת בר-אילן, ומיועדת לסטודנטים בעלי יכולת אישית גבוהה, המעוניינים בשילוב לימודי תואר שני ולימודי התמחות בטיפול קוגניטיבי התנהגותי. תכנית הלימודים משולבת בלימודי התואר השני ומהווה חלק ממנה.
הלימודים העיוניים מתקיימים יום בשבוע על פני שתי שנות לימוד, ובשילוב המערכת של לימודי התואר השני בייעוץ חינוכי.
חובות הסטודנטים כוללות לימודים תיאורטיים ומעשיים, טיפול פרטני, השתתפות בפרקטיקום וקבלת הדרכה אישית או קבוצתית. קבלת תעודת ההתמחות בטיפול קוגניטיבי-התנהגותי ((CBT מותנית בסיום התואר השני בייעוץ חינוכי.
 
מסגרת ונושאי התכנית
תכנית לימודי התעודה בטיפול קוגניטיבי-התנהגותי ((CBT היא בהיקף של כ- 450 שעות לימוד אשר חלקן כלול בשעות לימודי התואר השני. חלק מקורסי התואר נלמדים במשותף עם כלל תלמידי התואר והשאר בקבוצה נפרדת.

בשנה הראשונה, מתקיימים קורסי מבוא תיאורטיים, בנושאים כגון פסיכופתולוגיה, איבחון וראיון, מבוא להפרעות חרדה ותרגול כלי הגישה ההתנהגותית קוגניטיבית. בסמסטר א' של השנה הראשונה, מחויבים הסטודנטים בתרגול והתנסות ראשוניים. בסמסטר השני של השנה הראשונה יתנסו הסטודנטים בטיפול פרטני במסגרת בית הספר.

בשנה השנייה מתקיימים קורסים ממוקדי נושא הכוללים: עקרונות ומיומנויות טיפול בהפרעות חרדה ומצוקות אחרות, טיפול התנהגותי קוגניטיבי בילדים, פיתוח כישורים חברתיים, טראומה ו- PTSD, הפרעות התנהגות ו- ADHD, הפרעות אישיות, טיפול בהערכה עצמית נמוכה, אתיקה בטיפול ועוד (התכנית כפופה לשינויים).
בנוסף לפרקטיקום והעבודה המעשית בלימודי התואר השני בייעוץ חינוכי, ישתתפו הסטודנטים במהלך השנתיים בפרקטיקום המיועד למתמחים בטיפול ההתנהגותי קוגניטיבי, ויתנסו בשעתיים של טיפול פרטני בבית הספר. בסיום הלימודים יגיש כל אחד מהמשתתפים עבודת סיכום רחבה ויציג מקרה בו טיפל.
 
טיפול פרטני והדרכה
בסמסטר א' של השנה הראשונה, מחויבים הסטודנטים בתרגול והתנסות ראשוניים. החל מסמסטר ב' של השנה הראשונה, יחויב כל סטודנט בשתי שעות טיפול פרטניות לשבוע. כל סטודנט יטפל לאורך הלימודים בלפחות ארבעה מקרים שונים ובשלושה סוגי קשיים שונים. 
האחריות על מציאת מטופלים הינה בידי הסטודנט.
במהלך כל אחת משתי שנות הלימודים יידרש כל סטודנט לקבל הדרכה פרטנית או קבוצתית של לפחות  10 שעות (לא כלול בשכר הלימוד של התכנית).
סה"כ נדרשות 28 שעות הדרכה לזכאות לתעודה.
 
 
תנאי קבלה לתכנית
לתכנית התמחות בטיפול קוגניטיבי-התנהגותי ((CBT יתקבלו אך ורק תלמידים אשר התקבלו ללימודי התואר השני בייעוץ חינוכי.
הרישום לתכנית כולל שני מרכיבים. הראשון, רישום ללימודי תואר שני בייעוץ חינוכי במסגרת תהליכי הרישום של האוניברסיטה (פרטים נוספים על אופן הרישום, ותהליכי הרישום והקבלה ניתן למצוא באתר האינטרנט של המגמה, באתר האינטרנט של בית הספר לחינוך וכן בספר המערכת שניתן לקנות בחנויות). השני,  רישם לתכנית ה –CBT  ביחידה לפיתוח מקצועי.
תנאי לקבלת תעודת התמחות בטיפול קוגניטיבי-התנהגותי ((CBT הוא קבלת תואר שני בייעוץ חינוכי ועמידה בכל חובות התכנית (לא תינתן תעודה עד להשלמת כל חובות התואר).

התוכנית מאושרת ע"י איט"ה (אגודה ישראלית לטיפול התנהגותי קוגניטיבי)
 
עלות התכנית

דמי רישום בסך 200 ₪

עלות התכנית: 17,300 ₪, בנוסף לשכר הלימוד לתואר שני בייעוץ חינוכי.


עלות השנה הראשונה 9,700 ₪.
עלות השנה השנייה: 7,600 ₪.


עלות ההדרכה במסגרת התמחות בטיפול קוגניטיבי-התנהגותי ((CBT לא כלולה בתכנית.  לידיעתכם הפנייה למדריכים נעשית באופן עצמאי ותעריף ההדרכה נקבע ע"י המדריך ללא מעורבות שלנו. עלות שעת הדרכה היא כ- 300 ₪. ניתן גם לבחור בהדרכה קבוצתית של עד 3 אנשים כאשר העלות מתחלקת בינהם. הנחיות לגבי ההדרכה יימסרו בתחילת הלימודים.

ימי הלימוד

בשנה א' התוכנית תתקיים בסמסטר א' בימי רביעי 8:00-10:00 ובסמסטר ב' 8:00-12:00.
בשנה ב' בימי שני 8:30-15:30 
פרטים  נוספים על תואר שני בייעוץ חינוכי ניתן לקרא כאן.

* מותנה במינימום נרשמים. מספר המקומות מוגבל.
** Disclaimer: כפוף לשינויים.