עובד/ת חינוך

English שלחו לחבר
תכנית חדשה לתעודת 

 

עובד/ת חינוך 

בחינוך חברתי-קהילתי


גשרים לפיתוח האני: האישי-המקצועי-החברתי

ראש התכנית: פרופ' זהבית גרוס

מצגת תעודת עובד/ת חינוך

לפרטים נוספים 
תואר שני בהתמחות בניהול ופיתוח מערכות חינוך בלתי פורמליות בשילוב לימודי תעודת עובד חינוך חברתי-קהילתי 
תחום החינוך הבלתי פורמלי מבוסס על ההנחה כי חינוך אינו מתמצה בלמידה פורמלית בתוך כותלי בית-הספר, וכי הרחבת המושג "חינוך" יכולה לשמש מנוף לתהליכים חברתיים וקהילתיים ולשינוי של ממש בעולם. סטודנטים בהתמחות לניהול ופיתוח מערכות חינוך בלתי פורמליות מתנסים בפיתוח תפיסה אלטרנטיבית של המושג חינוך ובחידוד והעמקת מיומנויות פרקטיות הנדרשות על מנת ליזום, לקדם, לנהל ולבצע עבודה חינוכית ברוח זו. 

ההכרה בתרומתו של החינוך הבלתי פורמלי לכישורים קוגניטיביים ושאינם קוגניטיביים הולכת ומתרחבת, לצד זו הכשרת העוסקים בחינוך החברתי קהילתי, זוכה בשנים האחרונות לתאוצה רבה. עד לפני שנים לא רבות, ההכשרה לעבודה עם נוער במוסדות חינוך ציבוריים חוץ בית-ספריים (רשויות מקומיות, בתי נוער, מתנ"סים) התקיימה במסגרות מחוזיות וארציות במינהל חברה ונוער (אגף הנוער בזמנו). תהליכי הכשרה אלו הקנו לעובדים תעודות "מדריך מוסמך" ו"מדריך בכיר". לבעלי התעודות ניתן היתר הדרכה מטעם מינהל חברה ונוער, ותנאי השכר נקבעו בהתאם לכך ועוגנו בהסכמי שכר קיבוציים עם מרכז השלטון המקומי. בעקבות הצורך להעלות את רמת ההכשרה הופסקו קורסים אלו ונפתחו חוגים אקדמיים. בדוח אריאב[1] מופיע המושג "תעודת עובד חינוך" כתעודה מחייבת שיקבל כל מי שמסיים לימודי חינוך חברתי-קהילתי (חינוך בלתי-פורמלי).

מסיימי התוכנית להכשרת עובד/ת חינוך יהיו זכאים לתעודה והיא תוענק להם בתנאי שהשלימו את דרישות התכנית ובתנאי שהשלימו את כל הדרישות לתעודת המוסמך (מ"א) בהתמחות בניהול ופיתוח מערכות חינוך בלתי פורמליות. יש לציין שרישיון עובד חינוך יוענק לבעלי תעודת עובד חינוך לאחר שיעברו בהצלחה תקופת התמחות של שנה אחת בשכר (סטאז'), בהיקף של שליש משרה לפחות כמפורט בחוזר מנכ''ל תשעא/6(ב), כ"ז בשבט התשע"א, 01 בפברואר 2011, באתר משרד החינוך
מטרת התכנית

תכנית ההכשרה להסמכת עובדי חינוך המתמחים בחינוך החברתי-קהילתי הינה בראש וראשונה תכנית אקדמית. החינוך הבלתי פורמלי עשיר בעשייה ודל במחקר. מטרת  מסלול הלימודים החדש לגשר בין היבטים תיאורטיים של הניהול במערכות הבלתי פורמליות לבין הצרכים הריאליים המתעוררים בשדה. חידושה העיקרי של ההתמחות הוא ההיבט הפרקטי, דהיינו קיומן של סדנאות מעשיות וסיורים לצד מסגרת הלימודים התיאורטית. כל אלו יחד יביאו לפיתוח הזהות האישית, המקצועית, והחברתית של המשתתפים. לתוכנית הלימודים שלושה מרכיבים עיקריים: א. ניהול, ב. נוער, ג. קהילה. התמחות זו הינה חלק מהמוקד למנהיגות וניהול מערכות חינוך.

התכנית נועדה להכשיר סגל בכיר לתפקידי ניהול, ריכוז והדרכה במגוון תפקידי מפתח במשרד החינוך, במרכזים הקהילתיים, בתנועות הנוער, בעמותות, ובמחלקות הנוער. התעודה והרישיון עומדים בתנאי מכרז לתפקידים כגון: מנהל מחלקת נוער, מנהל מרכז קהילתי, רכז נוער, רכז התנדבות, רכז מנהיגות נוער ורכז חברתי/קהילתי.
התכנית יכולה להשתלב עם לימודי התואר השני כך שניתן להימנע מקורסים כפולים מחד ולהשתתף בתכנית אקדמית מורחבת מאידך. בתכנית מלמדים מיטב המרצים של סגל אוניברסיטת בר-אילן ומרצים אורחים המומחים בתחום.
 

תאריך עדכון אחרון : 11/04/2016