שעות קבלת קהל ביחידה לכלי מחקר

שעות קבלת קהל ביחידה לכלי מחקר

 

 

ימי א' 9:00-15:00

ימי ד' 13:30-16:00

ניתן לפנות בשעות הקבלה גם בטלפון 03-7384609

ובמייל quest.ped@mail.biu.ac.il

 

                                 

                               

                                   צוות המרכז הפדגוגי