טפסים לבקשות לכיתות לימוד למרצים לשנת תשע"ט

מרצים יקרים
שלום וברכה,
המרכז הפדגוגי אחראי על שיבוץ הכיתות.
·      מרצה שעדין לא העביר בקשה בנוגע לכיתות לימוד לשנת הלימודים הקרובה תשע"ח

נא למלא את הטופס הבא : שיבוץ כיתות לשנת לימודים תשע"ט/ בקשה לשינוי כיתת לימוד

  • ·    מרצה המעוניין בכיתה/ אודיטוריום באופן חד פעמית יש להזמין שבועיים מראש

נא למלא את הטופס הבא : שיבוץ כיתה באופן חד פעמי - תשע"ט 

  • ·    מרצה המעוניין בכיתות/אודיטוריום לצורך כנס יש להזמין חודש מראש

נא למלא את הטופס הבא: שיבוץ כיתות לכנס -תשע"ט

מרצה המעוניין בכיתות מחשבים של מר פרץ חדד נא לפנות בדוא"ל לקבלת טופס:


                בברכה
            צוות המרכז הפדגוגי

כתובת דוא"ל :  rooms.edu@mail.biu.ac.il