גב' כץ דבורה

גב'
מזכירת המרכז הפדגוגי
מרכזים: 
טלפון: 
שעות קבלה :