English שלחו לחבר

אודות הלב, המרכז הארצי לסימולציה בחינוך

אתר הלב- המרכז הארצי לסימולציה בחינוך

מגמת השימוש בסימולציה ובתחקיר כאמצעים להכשרת אנשי מקצוע גוברת והולכת בעשורים האחרונים, בעיקר בעולמות הטיס, הרפואה

ובהכשרת מנהלים בכירים.

הלב, המרכז לסימולציה בחינוך, בבית הספר לחינוך באוניברסיטת בר אילן, הוא גוף ייחודי וראשון מסוגו בעולם בתחום הכשרת אנשי חינוך והוראה.

המרכז מכשיר אנשי חינוך והוראה בניהול קונפליקטים ביעילות, ובפיתוח מיומנויות תקשורת בין אישיות , כגון: בניית יחסי אמון, הקשבה ואמפטיה, התמודדות עם התנגדות, מיומנויות גישור, ניהול משברים, מתן משוב, התנהלות מוצלחת בראיון – למראיין ולמרואיין ועוד'.

ההתנסות במסגרת הסימולציות נעשית בסביבת למידה מוגנת ובטוחה, בהשתתפות שחקנים מקצועיים. הלמידה המבוססת על צילומי וידיאו של הסימולציות, ומאפשרת קידום והתפתחות הן בממד המקצועי-דיסציפלינארי, והן בממד האישי-רגשי.  

המבנה הייחודי של ההכשרה במרכז לסימולציה בחינוך

 בסדנת הסימולציה המשתלמים משתתפים בסימולציות של מצבי קונפליקט, בהשתתפות שחקנים מקצועיים, שהוכשרו לגלם את הנפשות הפועלות בעולמם המקצועי, כגון: תלמידים, הורים, אנשי צוות מקצועי, על פי סיפורי מקרה קונפליקטואליים, טעונים ומורכבים, המותאמים ו/או מפותחים בהתאם לצרכי המשתלמים.

סדנאות הסימולציה מתקיימות בקבוצות למידה קטנות ואינטימיות, באולפני סימולציה טכנולוגיים מתקדמים, המאפשרים צילום של הסימולציות בווידאו. לאחר ההתנסות בסימולציה מתקיים תחקיר הכולל צפייה של המתנסה בעצמו במהלך הסימולציה, ותהליך של משוב ב-360 מעלות:  משוב של המתנסה לעצמו בעקבות הצפייה בסימולציה, קבלת משוב מחברי הקבוצה, קבלת משוב מהשחקנים אודות חוויותיהם הבין אישיות במפגש הסימולטיבי עם המתנסה, ומשוב ממנחה הקבוצה. 

הלמידה לא מסתיימת עם סיום הסדנא. אנו מעודדים את המשתלמים להמשיך, ולהעמיק את הלמידה לאחר הסדנא באופן אישי או באופן קבוצתי במסגרות העבודה השונות. לצורך כך אנו מספקים לכל משתלם צילום וידאו של הסימולציה בהשתתפותו, ומשובים של משתתפי הסדנא והשחקנים אודות ההתנהלות בסימולציה. מחקר מלווה שמטרתו העמקת ההבנה התיאורטית וקידום הפרקטיקה הפדגוגית נערך באופן שיטתי.

 

תוכנית סמ"ל - סימולציה להוראה

לאורך השנים צוותים בכירים של משרד החינוך, ורבים מבין נשיאי המכללות האקדמיות לחינוך השתתפו בסדנאות סימולציה ובחנו את איכותן ויעילותן של סדנאות הסימולציה, כמקדמות את הכשרתם של אנשי החינוך וההוראה.  

לאור ההבנה, כי המרכז לסימולציה בחינוך מקיים תוכניות הדרכה משמעותיות ויעילות לקידום תהליכי ההכשרה, ההתמחות והפיתוח המקצועי, יצר מינהל עובדי הוראה של משרד החינוך, את תוכנית סמ"ל  - סימולציה להוראה. במסגרת תוכנית סמ"ל קבוצות של אנשי חינוך והוראה בכל התפקידים והדרגים, זוכים ללמידה ייחודית ואפקטיבית, על פי צורכיהם, בסבסוד מלא של המינהל.

 יצירת קשר

דרכי התקשרות לתיאום סדנאות, גב' רחלי קב-רוקבן טלפון: 03-5318461, mail:
rachel.kav-rockban@biu.ac.il

 

למידע נוסף אודות מרכז הלב ניתן לפנות לד"ר שירה אילוז, מנהלת המרכז  shira.eluz@biu.ac.il