סרטי הדרכה

לשימושכם מגוון סרטי הדרכה בנושא ניהול קונפליקטים ומיומנויות תקשורת. המיועדים לאנשי חינוך.
מטרת הסרטונים היא להציג הדגמה של התמודדות עם מצב מורכב ונפוץ מעולמו של איש החינוך וההוראה .הסרטונים מחולקים לקהלי יעד שונים, ומתאימים ללמידה אישית או קבוצתית. 

 

סרטוני הדרכה משרד החינוך:

סרטוני הדרכה למורים

סרטוני הדרכה למנהלים

סרטוני הדרכה למתמחים

להזמנת סרטונים במסגרת תוכנית סמ"ל עבור אנשי חינוך והוראה בכל הדרגים והתפקידים, יש להפנות לד"ר שרה זילברשטרום, מנהלת אגף התמחות וכניסה להוראה, ואשת הקשר בין תוכנית סמ"ל לבין הלב, בכתובת:  sarasi@education.gov.il