English שלחו לחבר

המבנה הייחודי של ההכשרה ביחידה לסימולציה בחינוך

המבנה הייחודי של ההכשרה ביחידה לסימולציה בחינוך

 

בסדנת הסימולציה המשתלמים משתתפים בסימולציות של מצבי קונפליקט, בהשתתפות שחקנים מקצועיים, שהוכשרו לגלם את הנפשות הפועלות בעולמם המקצועי, כגון: תלמידים, הורים, אנשי צוות מקצועי, על פי סיפורי מקרה קונפליקטואליים, טעונים ומורכבים, המותאמים ו/או מפותחים בהתאם לצרכי המשתלמים.

סדנאות הסימולציה מתקיימות בקבוצות למידה קטנות ואינטימיות, באולפני סימולציה טכנולוגיים מתקדמים, המאפשרים צילום של הסימולציות בווידאו. לאחר ההתנסות בסימולציה מתקיים תחקיר הכולל צפייה של המתנסה בעצמו במהלך הסימולציה, ותהליך של משוב ב-360 מעלות:  משוב של המתנסה לעצמו בעקבות הצפייה בסימולציה, קבלת משוב מחברי הקבוצה, קבלת משוב מהשחקנים אודות חוויותיהם הבין אישיות במפגש הסימולטיבי עם המתנסה, ומשוב ממנחה הקבוצה. 

הלמידה לא מסתיימת עם סיום הסדנא. אנו מעודדים את המשתלמים להמשיך, ולהעמיק את הלמידה לאחר הסדנא באופן אישי או באופן קבוצתי במסגרות העבודה השונות. לצורך כך אנו מספקים לכל משתלם צילום וידאו של הסימולציה בהשתתפותו, וחוות דעת כתובות של משתתפי הסדנא והשחקנים אודות ההתנהלות בסימולציה.

סדנאות היחידה לסימולציה מתקיימות בסביבת למידה בטוחה ותומכת, תוך לגיטימציה רבה להכרת הזהות המקצועית של המשתלמים, ולהגדרת דרכי פעולה מגוונות.


תוכנית סמ"ל - סימולציה להוראה

לאורך השנים צוותים בכירים של משרד החינוך, ורבים מבין נשיאי המכללות האקדמיות לחינוך השתתפו בסדנאות סימולציה ובחנו את איכותן ויעילותן של סדנאות הסימולציה, כמקדמות את הכשרתם של אנשי החינוך וההוראה.  

לאור ההבנה, כי היחידה לסימולציה בחינוך מקיימת תוכניות הדרכה משמעותיות ויעילות לקידום תהליכי ההכשרה, ההתמחות והפיתוח המקצועי, יצר מינהל עובדי הוראה של משרד החינוך, את תוכנית סמ"ל  - סימולציה להוראה. במסגרת תוכנית סמ"ל קבוצות של אנשי חינוך והוראה בכל התפקידים והדרגים, זוכים ללמידה ייחודית ואפקטיבית, על פי צורכיהם, בסבסוד מלא של המינהל.