הדרכה חד פעמית על מאגרי מידע ואוריינות מידע בתאריכים 11,14/2 ו-7/3

20/10/2018

סטודנטים מוזמנים להירשם ולהשתתף בהדרכה חד פעמית על מאגרי מידע ואוריינות מידע

אשר תתקיים בימים הבאים

יום ב'  ו' באדר א' 11/02/2019, בשעות 16:00 - 18:00, בניין דאהן 505, כיתה 202

יום ה', ט' באדר א' 14/02/2019, בשעות 12:00 - 14:00, בניין דאהן 505, כיתה 202 

יום ה', ל' באדר א' 07/03/2019, בשעות 12:00 - 14:00, בניין דאהן 505, כיתה 202 

 

 נא לבחור תאריך אחד ולהירשם בספריה לחינוך: 03-5318464