מורים מן החוץ

שם דרגה/תפקיד
גב' איזנברג רויטל מורה ה'
גב' אמיתי בת שבע מורה ה'
פרופ' גילת ישראל פרופ' חבר
ד"ר גלזנר ריקי מדריך ד"ר
ד"ר גרינצויג מיכאל מדריך ד"ר
ד"ר גתהון שמחה מדריך ד"ר
גב' הקשר עופרה מורה ה'
ד"ר וישנה טל חנה מרצה בכירה
ד"ר זילבר אפרת מדריך ד"ר
גב' חורי ציפי מורה ה'
ד"ר טל דליה מדריך ד"ר
ד"ר כהן ברק מרצה
ד"ר כץ אור מדריך ד"ר
ד"ר לוי רונית מורה ה'
ד"ר מאמו ראובן מדריך ד"ר
ד"ר סובלמן-רוזנטל ורדה מדריך ד"ר/ מרכזת היחידה לתינוקות וילדים עם קשיי התפתחות במרכז בייקר
ד"ר סרי נועם מדריך ד"ר
ד"ר עמינדב חיה מרצה
גב' פניג דליה מורה ה'
ד"ר קון אליוט מדריך ד"ר
גב' קרוייזר שולה מורה ה'
ד"ר רובוביץ משה מדריך ד"ר
גב' שטרנטל תמי מורה ה'
ד"ר שרייבר דיבון מיכל מרצה בכיר