סגל זוטר

שם דרגה/תפקיד
מר אבוטבול-טובול רפאל עמית הוראה ב'
גב' אברהמי יהודית עמית הוראה א'
גב' אדלר מלכה עמית הוראה א'
ד"ר אופנהיים-שחר סיגל עמית הוראה ב'
ד"ר איזנברג מלי ראש מסלול להכשרת מורים להיסטוריה
ד"ר אפל זאב עמית הוראה ב'/ ראש התוכנית להכשרת מנחים להעשרת חיי הנישואים
ד"ר ארדרייך אילה איריס עמית הוראה ב'
ד"ר בוזגלו אהרון עמית הוראה ב'/מרכז 'תוכנית נחשונים'.
ד"ר בזק שירה מדריך
גב' בן מנחם חני עמית הוראה א'
גב' בן עזרא אילנה עמית הוראה א'
ד"ר בן צבי-אוזן תהל עמית הוראה ב'
ד"ר בנטל ישראלי איילת עמית הוראה ב'
ד"ר ברט דורית עמית הוראה ב'
ד"ר גולדרט מירי עמית הוראה ב'
גב' נעה גינסור עמית הוראה א'
גב' גנזר אולגה עמית הוראה א'
ד"ר איתן דגנית אסיסטנט ב'
ד"ר דדון גולן זהורית עמית הוראה ב'
ד"ר הר-שושנים טל עמית הוראה ב'
ד"ר וניאל אריאלה עמית הוראה ב'
ד"ר זלכה גילה עמית הוראה ב'/ ראש המסלול להוראת מדעי החברה המדינה והתקשורת
ד"ר חן-לוי תמר עמית הוראה ב'
ד"ר טופלברג נועם עמית הוראה, ב' ראש המסלול להוראת אמנות יהודית,
ד"ר יגרמן נורית עמית הוראה ב'
ד"ר יוסף לאה עמית הוראה ב'
גב' כץ טובה עמית הוראה א'
ד"ר לאור נעה עמית הוראה ב'
ד"ר לוי-שמעון שני עמית הוראה ב'
ד"ר לוין אריאל עמית הוראה ב'
גב' מזריאר רוזברג לינור אסיסטנט
ד"ר מיכאל אורלי עמית הוראה ב'
ד"ר מנוביץ יהודית עמית הוראה ב' ראש המסלול לספרות בהכשרת מורים
גב' סמואל מגל קרן עמית הוראה א'
גב' סנקביץ טלי עמית הוראה א'
ד"ר עציון דפנה עמית הוראה ב'
ד"ר פיינטוך יונתן עמית הוראה ב'
ד"ר צוריאל מוריה עמית הוראה ב'
ד"ר אסיף צמח עמית הוראה ב'
גב' קחטה שני עמית הוראה ב'
גב' קינן אסנת עמית הוראה א'
ד"ר קסירר ענת עמית הוראה ב'
גב' רוזנפלד-קרפט רוית אסיסטנט
גב' רזניק יוליה מדריך
ד"ר ריפינסקי חגית עמית הוראה ב'/ראש המסלול להכשרת מורים לאנגלית
ד"ר קסט שילהב עמית הוראה ב'
ד"ר שרייבר איריס עמית הוראה ב' ראש מסלול הוראת המתמטיקה