גב' חפץ לימור

גב'
מזכירה בתואר שני-למגמות חנ"מ כללי, חנ"מ מוגבלות שכלית, חנ"מ אוטיזם, התפתחות הילד לקויות למידה
גב' לימור חפץ
טלפון: 
פקס :