מרכז פדגוגי

אתר המרכז הפדגוגי :    http://www28.brinkster.com/yitzik

 
כתובת המייל של המרכז : pedagogi@mail.biu.ac.il
 

צוות מנהלי

שם דרגה/תפקיד טלפון
גב' כץ דבורה מזכירת המרכז הפדגוגי 03-5318596
גב' עובד רונית יועצת טכנולוגיות פדגוגית 03-5318596
גב' רחל קורצוולד מנהלת המרכז הפדגוגי טכנולוגי, ספריית המרכז הפדגוגי וספרית כלי מחקר 03-5318596