מידע כללי לתואר שני

ראשי מגמות והתמחויות

יו"ר הועדה לתואר שני - פרופ' מיכל ציון

א.    יעוץ חינוכי  -  ד"ר ניר מדג'ר

                         מזכירת המגמה - הגב' שרון חקלאי                                                                                                              מייל - Sharon.Haklay@mail.biu.ac.il

ב.    חינוך מיוחד  -   פרופ' נירה משעל     

       -  התמחות באוטיזם - מ"מ -  ד"ר יהונתן דבש  

       -  התמחות מוגבלות שכלית - פרופ' חפציבה ליפשיץ-והב

                          מזכירת המגמה - הגב' לימור חפץ                                                                                                                   מייל - Limor Hefetz@mail.biu.ac.il

ג.     לקויות למידה - פרופ'  רחל שיף

                          מזכירת המגמה - הגב' לימור חפץ                                                                                                                מייל  -  Limor Hefetz@mail.biu.ac.il

ד .   מנהיגות וניהול מערכות חינוך - ד"ר יוסף קליין               

       -  התמחות במינהל חינוכי - ד"ר יוסף קליין   

       -  התמחות בניהול ופיתוח מערכות חינוך בלתי פורמאליות - פרופ' זהבית גרוס      

                         מזכירת המגמה - הגב' אביגיל ארז                                                                                                                מייל -   Avigail.erez@mail.biu.ac.il

ה.    התפתחות הילד - ד"ר אסתר עדי-יפה.

                          מזכירת המגמה - הגב' לימור חפץ                                                                                                                  מייל - Limor Hefetz@mail.biu.ac.il

ו.  הוראת המדעים - פרופ'  מיכל ציון . 

                          מזכירת המגמה - הגב'  אביגיל ארז

                        מייל : Avigail.erez@mail.biu.ac.il

ז. תכניות לימודים והוראה - ד"ר טובה מיכלסקי.

                           מזכירת המגמה - הגב' אביגיל ארז

                          מייל  : Avigail.erez@mail.biu.ac.il

 

            יתכנו שינויים במבנה המגמות. 

מסלולים :

 מסלול א' -    מסלול מחקר כולל ביצוע מחקר והגשת עבודת גמר בכתב .
במסלול זה סיום הלימודים בממוצע ציונים שמעל 88%,מאפשר הגשת מועמדות לתואר שלישי.

מסלול ב' -    מסלול ישומי - ללא ביצוע עבודת מחקר. סיום הלימודים במסלול זה אינו מאפשר הגשת מועמדות ישירות לתואר שלישי.

סטודנט המעוניין בהמשך לימודי תואר שלישי נדרש להשלים כתיבת תזה. תנאי להשלמת תזה הוא ממוצע של 95% במסלול היישומי.

בנוגע למבחן גמר יש לפנות לגב' חוה גאוטה בחדר 224 טל' 03-5318094.

דרישות מוקדמות

1.       תואר ראשון בחינוך מאוניברסיטת בר-אילן, או מאוניברסיטה/ מכללה מוכרת המעניקה תואר המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה.

2.       על הסטודנט להציג שתי המלצות. אחד הממליצים לפחות יהיה מהתחום האקדמי. (טפסים להמלצות ניתן להוריד מאתר האינטרנט של ביה"ס לחינוך)

3.      ציון 85% לפחות בסמינריון מגמתי.   

4.      קבלת ציון עובר בקורסי המחקר בתואר ראשון (מחקר כמותי ומחקר איכותי)   

 

בחלק מן המגמות יידרש ניסיון בחינוך והוראה (לפחות 3-2 שנים):   

-חינוך מיוחד – התמחות אוטיזםנדרש ניסיון מוקדם בעבודה עם ילדים עם אוטיזם   

-להוראת המדעים: יתקבלו מועמדים בוגרי אוניברסיטה (B.Sc) או מכללה ((B.Ed. במקצועות מדעי החיים או מדעים מדוייקים. הממוצע הנדרש 80%. יתקבלו גם  בעלי תעודת הוראה וניסיון בהוראה, בכפוף לתנאי הקבלה במגמה.

מספר המקומות בכל מגמה מוגבל

תנאי הקבלה במגמות ובהתמחויות השונות - כללי

  1. ציון ממוצע 85% לפחות בלימודי התואר הראשון. במגמות  מסויימות עשויה להיות דרישה לממוצע אחר  

 (ראה פרוט להלן).

2. הצלחה בראיון קבלה. הראיון יתקיים בהתאם לשיקול הדעת של ועדת הקבלה.

תנאי הקבלה במגמות ובהתמחויות השונות – לפי המגמות

1מגמת יעוץבוגרי תואר ראשון בעלי ממוצע ציונים של 87% לפחות, בייעוץ או בתחום הקרוב (כגון: פסיכולוגיה, מדעי ההתנהגות, עבודה סוציאלית. ( עם ניסיון בתחום החינוך, ולאחר עמידה  בהצלחה בראיון קבלה.(

2. מסלול מצטיינים: נפתח מסלול למצטיינים המאפשר לימודי תואר שני בייעוץ חינוכי בשילוב לימודי תעודה בטיפול התנהגותי קוגניטיבי(CBT) .פרטים מלאים על המסלול מופיעים באתר האינטרנט של בית הספר לחינוך.

3. חינוך מיוחד: בוגרי תואר ראשון  בעלי ממוצע ציונים של לפחות 85%, בחינוך מיוחד או בתחום הקרוב (כגון: פסיכולוגיה, ריפוי בעיסוק, קלינאות בתקשורת). על המועמדים לעבור בהצלחה ראיון קבלה. מועמדים מתחומים אחרים יתקבלו על בסיס הצטיינות יתרה בלימודים (הממוצע הנדרש 88% לפחות) ועל פי ראיון קבלה.

4. התמחות באוטיזםבוגרי תואר ראשון בעלי ממוצע ציונים של 85% לפחות, מורים בח"מ, יועצים מטפלים או מדריכים בח"מ, בעלי תואר ראשון במקצועות פסיכולוגיה, ריפוי בעיסוק, קלינאות תקשורת, עבודה סוציאלית, בעלי ניסיון בעבודה עם ילדים או עם ASD  . על המועמדים לעבור  בהצלחה ראיון אישי. עם סיום הלימודים, הסטודנטים מקבלים נספח לתעודת ה- M.A המציין כי למדו תואר שני בחינוך מיוחד בהתמחות אוטיזם.

5. התמחות במוגבלות שכליתבוגרי תואר ראשון במקצועות מדעי החברה: חינוך, פסיכולוגיה, עבודה סוציאלית, סוציולוגיה, מקצועות פרה-רפואיים. בעלי ממוצע ציונים של 85% לפחות. על המועמדים לעבור בהצלחה ראיון אישי. רצוי שלמעומדים יהיה ניסיון בעבודה עם בעלי מוגבלות שכלית.

6. המגמה ללקויות למידה: בוגרי תואר ראשון בחינוך מיוחד ובמקצועות הקרובים לחינוך מיוחד ובוגרי תואר ראשון אחר לפי התנאים הבאים: בוגרים שאינם מתחום חינוך (או תחום קרוב) בעלי ממוצע ציונים של 88% לפחות. סטודנטים מחינוך ומתחומים קרובים נדרש ממוצע של 87% לפחות.

7. המגמה התפתחות הילד:  נדרש ניסיון בעבודה עם ילדים בגיל הרך או התמחות בתחום החינוך.

8. מגמת טכנולוגיות תקשורת בחינוך:  בוגרי תואר ראשון במדעי החינוך, יהדות, חברה וטבע, בעלי ממוצע ציונים של 85% לפחות  בתואר הראשון. על המועמדים לעבור ראיון אישי. במגמה זו לא נדרש  ניסיון בתחום החינוך. נבדקת האפשרות לפתיחת המגמה בשנה"ל תשע"ג.

9. מגמת תוכניות לימודים והוראה יתקבלו בוגרים בעלי תואר ראשון ותעודת הוראה. הממוצע הנדרש 82% לפחות בתואר הראשון. על המועמדים להיות  בעלי ניסיון בתחום החינוך וההוראה.

10. המגמה להוראת המדעים - יתקבלו בעלי תואר B.Sc במדעים, במתמטיקה או B.A. בגיאוגרפיה או במדעי הסביבה. הממוצע הנדרש בתואר הינו ציון מעל 80%. על המועמדים להיות בעלי תעודת הוראה במקצוע מדעי או בגיאוגרפיה. ממוצע ציונים נמוך יותר בתואר הראשון או תואר B.Ed  (במסלול מדעים, מתמטיקה, או חינוך סביבתי) יחוייבו בלימודי השלמה. להתמחות ב"מוח וחינוך" יוכלו להתקבל סטודנטים בעלי תואר ראשון בתחום שיאפשר להם ללמוד בקורסים של מדעי המוח באישור ראש המחלקה של חקר המוח.

במגמה יהיו ארבע התמחויות: הוראת המדעים, הוראת המתמטיקה,  הוראת מדעי הסביבה.

 

מעבר ממסלול ללא תזה למסלול עם תזה יתאפשר רק עם השלמת תנאי הקבלה, ואישור התקשרות עם מנחה

        -ביה"ס לחינוך אינו מתחייב לקבל את כל המועמדים הממלאים אחר תנאי הקבלה הנקובים לעיל.                                      -מיון סופי של המועמדים יערך על פי שיקול דעתו של ביה"ס לחינוך.                                                                            -ההחלטה הסופית על קבלת מועמד הינה בסמכות הוועדה לתואר שני של האוניברסיטה.

לימודי השלמה מיועדים ל:

א.  מועמדים שסיימו תואר ראשון בחינוך במגמה השונה מהמגמה אליה התקבלו לתואר שני, או בוגרים במקצועות אחרים. המועמדים  יחוייבו בלימודי השלמה בהתאם לקורסים אותם למדו בתואר הראשון. קורסי השלמה ילמדו בשנה הראשונה ללימודים. קיימת חובה לסיימם בהצלחה לפני תחילת שנה ב'.

ב.  סטודנטים שחוייבו בלימודי השלמה בהיקף גדול מ- 6 ש"ש וילמדו אותם בפועל, יהיו זכאיים לשנת לימודים נוספת מעבר לשנתיים.

ג.  סטודנטים שחוייבו בלימודי השלמה בהיקף קטן מ- 6 ש"ש וילמדו את כל קורסי ההשלמה בשנה הראשונה, יוכלו להירשם באותה שנה לקורסים מתוכנית התואר השני. תוכן והיקף הקורסים יקבע על פי שיקול דעת ראש המגמה.

ד. על הסטודנטים שחוייבו לסיים את לימודי ההשלמה  בציון ממוצע 76% לפחות.

   *יכולה  להיות דרישה אחרת במגמות השונות (במגמת הוראת מדעים נדרש ממוצע 80% לפחות).

ה.  כדי לבקש פטור מקורסי השלמה יש לצרף: 1.את הסילבוסים שנלמדו במסגרת הלימודים  הקודמת, ושעליהם מסתמכת הבקשה לפטור. 2.גיליון ציונים רשמי ומקורי.

*את הבקשות לפטור מקורסי השלמה יש להגיש עד אמצע חודש אוגוסט. לאחר מועד זה לא ידונו בקשות לפטור מקורסי השלמה.

 *בהתמחות במוגבלות שכלית - מועמד שאינו בוגר חינוך מיוחד או מקצועות קרובים יחוייב בקורס השלמה  "מבוא לחינוך מיוחד".

* בהתמחות בלקויות למידהקיימת אפשרות לגשת ל "מבחן מעבר" במקום קורס בנושא תהליכי קריאה. המבחן מאפשר  פטור מקורסי השלמה בתחום הקריאה.

ידיעת שפות

אנגלית לתואר השני. סטודנטים לתואר שני בחינוך, חייבים בלימודי השפה האנגלית. ה "פטור" מאנגלית לתואר השני יינתן על סמך מבחן המיון בלבד.  (פרטים על מבחני המיון, רמות הקורסים שייקבעו והקריטריונים למתן פטור לזכאים – ראה בפרק המבוא של ידיעון התואר השני).

לימודי יהדות

על פי הדרישות הכלליות לתואר שני (ראה בפרק המבוא בידיעון התואר השני).

משך הלימודים

   הקורסים בתואר השני בחינוך, מתקיימים ביום לימודים אחד, במשך שנתיים. (לא כולל את הקורסים באנגלית וקורסים בלימודי יסוד.

      * במגמת ייעוץ חינוכי , הלימודים מתקיימים ביומיים בשבוע. * במגמת לקויות למידה ב-3 ימי לימוד.

* סטודנטים חייבים לסיים את הלימודים במסלול א' (מסלול תיזה- מחקרי ) ובמסלול ב' (מסלול יישומי) במשך שנתיים.     

* במקרים מוצדקים, תאפשר הוועדה לתואר שני, לסטודנטים במסלול עם עבודת מחקר הארכה לשנת לימודים שלישית. יש לצרף את  המלצת ראש המחלקה והמנחה לבקשת ההארכה.

משך הלימודים במגמות: יעוץ חינוכי, חינוך מיוחד - בהתמחות באוטיזם ובמגמת לקויות למידה   הינו חמישה סמסטרים. התשלום במגמות אלה הינו 250%.

 סטודנטים  במסלול הישיר חייבים לסיים את הלימודים במסלול א' תוך 5 שנים.  במסלול ב' תוך 4 שנים.

 סטודנטים שהפסיקו את הלימודים ורוצים לחדש אותם, יכולים להגיש בקשה לחידוש לימודים במהלך שבע שנים בלבד. לאחר שבע שנים, חלה התיישנות על הקורסים.

בהתמחות  בלקויות למידהתוקף חידוש לימודים הנו שלוש שנים בלבד. לאחר תקופה העולה על שלוש שנים, ידרשו סטודנטים לחזור על קורסי הפרקטיקום

מסלול א' (עם תזה) - מסלול מחקר

דרישות הלימוד

א. קורסים מתודולוגיים, הרצאות וסמינריונים.

ב. במגמה לייעוץ חינוכי - בתכנית קיימת חובת השתתפות בעבודה מעשית בהיקף של יום בשבוע (בנוסף לשני ימי הלימודים).

ג . במגמת חינוך מיוחד -   התמחות באוטיזם - בתכנית קיימת חובת השתתפות בפרקטיקום המחולקים ל-4 תחומים שונים: בתחום התערבות חברתית, אקדמית-קוגניטיבית, הפרעות התנהגות - ניתוח התנהגות וויסות חושי. כמו כן נדרש הסטודנט לעבודה מעשית בתחומים שונים.-  התמחות במוגבלות שיכלית - בתוכנית קיימת חובת השתתפות בפרקטיקום, עבודה מעשית ופרוייקט "השכלת מבוגרים עם מוגבלות שיכלית".         

ד. במגמה ללקויות למידה - בתכנית קיימת חובת השתתפות בעבודה מעשית ופרקטיקום המלווה את העבודה המעשית. הפרקטיקום כולל 10 איבחונים (כ- 120 שעות) וכן הוראה מתקנת (54 שעות) בנוסף לימי הלימודים במגמה. העמידה בדרישות הפרקטיקום הינה תנאי לזכאות לתואר בלקויות למידה.

ה.  במגמת התפתחות הילד תתקיים תכנית לקראת תעודה של משרד התעשיה, מסחר ותעסוקה (התמ"ת): מדריך/יועץ לגיל הרך שתכלול פרקטיקום, עבודה מעשית וקורסים נוספים (במסגרת מרכז בייקר ובתשלום נוסף). בחינת גמר. הבחינה תתבסס על עבודת הגמר ועל הביבליוגרפיה ששימשה כבסיס לעבודת המחקר.

הוראות לכתיבת עבודת הגמר  ראה תקנון הוועדה לתואר שני (בפרק המבוא).

הצעת מחקר יש להגיש עד סוף שנה"ל הראשונה ולא יאוחר מסוף סמסטר א' של שנה"ל השנייה. מסלול ב' (ללא תזה) - מסלול יישומי

דרישות הלימוד

א.    קורסים מתודולוגיים, הרצאות וסמינריונים.

ב.    במגמה לייעוץ חינוכי - בתכנית קיימת חובת השתתפות בעבודה מעשית בהיקף של יום בשבוע (בנוסף לשני ימי הלימודים).

ג.     במגמה לחינוך מיוחד-   התמחות באוטיזם - בתכנית קיימת חובת השתתפות בפרקטיקום המחולקים ל-4 תחומים שונים: בתחום התערבות חברתית, אקדמית-קוגניטיבית, הפרעות התנהגות - ניתוח התנהגות וויסות חושי. כמו"כ נדרש הסטודנט לעבודה מעשית בתחומים השונים.-   התמחות במוגבלות שיכלית - בתוכנית קיימת חובת השתתפות בפרקטיקום ועבודה מעשית ופרוייקט "השכלת מבוגרים עם מוגבלות שיכלית".

ד.    במגמה ללקויות למידה - בתכנית קיימת חובת השתתפות בעבודה מעשית ופרקטיקום המלווה את העבודה המעשית. הפרקטיקום כולל 10 איבחונים (כ- 120 שעות) וכן הוראה מתקנת (54 שעות) בנוסף לימי הלימוד במגמה. העמידה בדרישות הפרקטיקום הינה תנאי לזכאות לתואר בלקויות למידה.

ה.    במגמה להתפתחות הילד תתקיים תכנית לקראת תעודה של משרד התעשיה, מסחר ותעסוקה (התמ"ת): מדריך/יועץ לגיל הרך שתכלול פרקטיקום, עבודה מעשית וקורסים נוספים (במסגרת מרכז בייקר ובתשלום נוסף).

ו.      במגמה להוראת המדעים יש חובת הגשת פרוייקט (במקום הבחינה הביבליוגרפית).   

בחינת גמר - בשנת לימודיו האחרונה יחוייב הסטודנט בבחינה על חומר ביבליוגרפי, שחלקו הגדול נלמד בקורסים השונים. מטרת הבחינה היא לבדוק את יכולתו של הסטודנט להציג אינטגרציה בין החומר הנלמד בקורסים ובסמינריונים השונים.         

סטודנט יוכל לגשת לבחינה בתנאי שיסיים באותה שנה את כל חובותיו בקורסים ובסמינריונים. 

לקבלת פרטים נוספים ניתן לפנות למזכירות תואר שני בחינוך בטלפון 03-5318456 פקס: 03-7384123

מענה טלפוני בין השעות: 10:00-9:00   13:00-12:00

קבלת קהל בימים א', ב', ד', ה'   בין השעות 12:00-10:00

כתובת דוא"ל למזכירות:

toar2edu@mail.biu.ac.il