פולק צילה

שלחו לחבר
תפקיד
מזכירת הקתדרה לחינוך לערכים לסובלנות ולשלום ע"ש ד"ר יוסף בורג - קתדרת אונסקו
דוא"ל
burgc@mail.biu.ac.il
שעות קבלה
בניין חינוך 905 חדר 104, יום ב' 8:30 - 15:30