English שלחו לחבר

תכנית הסטאז'

סרטון לקראת התמחות בהוראה 

1.מצגת ממפגש מקוון 16.3.21 בנושא כניסה להוראה בתשפ"ב

2. הקלטת מפגש מקוון 16.3.21 בנושאי כניסה להוראה (סטאז' ) בתשפ"ב

   ופתיחת פרופיל ותיק עו"ה  במערכת ההשמה לעו"ה מרכז ההשמה ,משרד החינוך

3. מפגש, יום שני 03.05.21

תוכנית הסטאז' 

תוכנית הסטאז' (ההתמחות) פועלת בחוג להכשרת מורים בבית הספר לחינוך. התוכנית פועלת על פי נהלי הסטאז' שנקבעים על ידי האגף להתמחות בהוראה במשרד החינוך. במסגרת התכנית המתמחים נפגשים בבר-אילן אחת לשבועיים לסדנא בת 4 שעות אקדמיות. הסדנה מתקיימת  בהנחיית אנשי צוות מהאקדמיה, בעלי ניסיון אישי בהוראה בבתי ספר. המנחים  בעלי  הכשרה רחבה ומתאימה בתחום הנחיית קבוצות, פתרון קונפליקטים ופיתוח עצמי ומקצועי בסביבה בית-ספרית. מנחי הסטאז'   מקיימים קשר עם המורים המלווים את המתמחים בבתי הספר (החונכים האישיים) , על מנת לאפשר למתמחים תהליכי התמחות מותאמים.

מטרת הסדנה 

מטרת הסדנא במסגרת אקדמית היא ליצור "מרחב למידה עיוני -אקדמי" מוגן.  הסדנא מאפשרת  שילוב מתוכנן  בין התיאוריה לפרקטיקה. הסדנא האקדמית תומכת בהתמודדות מקצועית במצבי אי-וודאות באמצעות: 1.  שילוב בין חשיבה מושכלת וגישות מורכבות של חקר-מקרים מהמציאות של המתמחים 2.  מתן כלים יישומיים לפתרונם.

המבנה של הסדנא מאפשר יצירת ידע פרקטי-מקצועי על בסיס הידע התיאורטי  (הכשרת מורים ולמודי תואר ראשון). בסדנא מתקיימים  תהליכים של: חשיבה ביקורתית, הבנה מעמיקה, מודעות ותובנה. זאת  כדי להבין עמדות, התנהגויות ומניעים אישיים.                                                               

הסדנא עוסקת  בפיתוח יכולות הוראה במקצועות השונים. הסדנא עוסקת גם בפיתוח כישורים למגוון האינטראקציות הבין אישיות הנדרשות  בהוראה, עם: תלמידים, מורים והורים.

 

נושאים מרכזיים הנידונים בסדנא

1. הכרה וניהול של  תהליכי המעבר והשינוי, מתפקיד הסטודנט לתפקיד המורה; היבטים קוגניטיביים ורגשיים ויישומם בהוראה.

. הכרת המבנה הארגוני- פדגוגי, העמדות והיעדים של בית-הספר. הפעלת שיקולי דעת ובחינת ההתנהלות הארגונית-פדגוגית  במבט אישי.   

3. למידה והכרה של תהליכי מיפוי עצמי בתחומים רלוונטיים להוראה: כבוד האדם, סמכות ותלות, אחריות, שותפות והשתתפות, עבודה ושכר, קריירה, הוראה ולמידה, ידע פדגוגי, ידע דיסציפלינארי, ותהליכים של אינטראקציה עם: תלמידים, עמיתים והורים.  

4. בניית מפת צרכים ויצירת מערך יעדים ברצף המותאמים למימוש במסגרת העבודה.

. הכרת המשאבים האישיים והשימוש בהם  להתנהלות במצבי שינוי ומשבר כמו: תנאי אי-וודאות, מצבי תסכול, לחצי זמן, עומס רגשי ותחושות כעס ואכזבה.

. פיתוח תהליך קבלת החלטות מותאם לשאלות קריירה.

 

מתמחים הזקוקים לאישור זכאות ל80% מהלימודים לתעודת הוראה  ניתן לפנות במייל אל צוות החוג להכשרת מורים.

הרישום לתשפ"ב יחל ב1.7.21

הרשמה מתקיימת החל מתאריך 1.7.21  ועד לתאריך 31.12.21  באופן מקוון באתר  של היחידה לפיתוח מקצועי אוניברסיטת בר אילן.

 אתר היחידה לפיתוח מקצועי -רישום לסטאז'

דר' אורלי מיכאל , מרכזת הסטאז' ופיתוח מקצועי   Orly.Michael@biu.ac.il

בניין 905 ,קומה 2 ,חדר 224

שעות קבלת קהל (בתאום מראש )

יום ב' 8:30-10:00

יום ד' 14:30-16:00  

 

גב' אביטל ברקוביץ'-סנאי ,מתאמת החוג להכשרת מורים :תעודת הוראה ,סטאז' ופיתוח מקצועי

avital.berkovit-snai@biu.ac.il

בניין 905,קומה 2 חדר 201 

שעות קבלת קהל

ימים א' ,ד' 11:30-14:00

ימים ב', ה' 8:30-10:30

יום ג' אין קבלת קהל

שעות מענה טלפוני

ימים א'-ה'

9:30-11:00

13:00-14:30

טלפון  03-5318442

 

 

תאריך עדכון אחרון : 07/07/2021