English שלחו לחבר

ייעוץ חינוכי

ייעוץ חינוכי

המסלול לייעוץ חינוכי  -ניתן ללמוד כדו חוגי או כדו חוגי מובנה (מקנה 25/27 נ"ז)

ראש המגמה: ד"ר ניר מדג'ר

מרכזת העבודה המעשית: ד"ר מאיה מלייב כהן

מטרות המגמה:

המגמה לייעוץ חינוכי בתואר ראשון מיועדת להעניק לסטודנט ידע בסיסי בתיאוריה ומחקר בחינוך, במדעי ההתנהגות ובייעוץ חינוכי והבנה של המתודיקה המחקרית  בתחומי החינוך והייעוץ החינוכי.

מטרות אלה מהוות בסיס רחב ותנאי הכרחי להכשרת הסטודנט כיועץ חינוכי.

רישיון העבודה בייעוץ יינתן משנת תשנ"ה רק למוסמכי תואר שני.

מבנה הקורסים במגמה:

הקורסים במגמה נחלקים לארבעה תחומים:

א. חינוך ופדגוגיה

ב. פסיכולוגיה

ג. ייעוץ חינוכי

ד. מחקר

  

תכנית לימודים טנטטיבית יתכנו שינויים תשפ"א

 

תאריך עדכון אחרון : 29/07/2020