ליפשיץ עדי

תואר
Ph.D
נושא מחקר
השפעת גרייה חשמלית שטחית (tDCS) וטיפול שפתי על יכולות שיום של חולים עם חולים עם אפזיה כרונית

השפעת גרייה חשמלית שטחית (tDCS) וטיפול שפתי על יכולות שיום של חולים עם חולים עם אפזיה כרונית

תאריך עדכון אחרון : 17/04/2016