English שלחו לחבר

המכון לקידום האינטגרציה בחינוך

 

המכון לקידום האינטגרציה הוקם בשנת 1982 ‏ע"י פרופ' יהודה אמיר ז"ל, בעקבות יישום מדיניות הרפורמה במערכת החינוך העל-יסודי בישראל והקמת חטיבות הביניים. פרופ' אמיר הציב למכון שתי מטרות עיקריות: קידום האינטגרציה החברתית במערכת החינוך וקידום ההישגים הלימודיים של התלמידים מהשכבות החלשות, הלומדים במערכת החינוך, תוך התערבות במערכת החינוך.

‏המכון הוא מכון למחקר יישומי. ממצאי המחקרים מיושמים בשדה החינוך ויעילותם נבחנת תוך כדי תהליך ההתערבות ובסופו.

‏להגשמת מטרות אלה הוקמו במכון יחידות מקצועיות בתחומים הבאים :אגף להוראת האנגלית, אגף להוראת המתמטיקה, אגף למוסיקה, אגף למחקר ולהערכה, יחידה לגישור במערכת החינוך. המכון מהווה חלק מבית-הספר לחינוך של אונ' בר-אילן.

‏בראש כל אגף עומד איש אקדמיה מתחום החינוך, שצבר ניסיון בעבודה בשדה החינוך (בהוראה, בניהול ו\או בפיקוח), מה שמסייע לו ליישם את הידע המחקרי שצבר תוך הבנת הצרכים הממשיים של בתי-הספר.

‏עובדי המכון הם בעלי ניסיון בשדה ההוראה וההדרכה בחינוך אשר מתפקידם לבצע את ההתערבות בבתי-הספר ולחולל את השינויים והשיפורים בהוראה ובלמידה, בהתאם לביקושים מרשויות החינוך המקומיות, מהמפקחים הכוללים של בתי-הספר ומנהלי בתי-הספר.

‏כל התערבות חינוכית של המכון בבתי-הספר מלווה בהערכה מעצבת ומסכמת. כיום, פועל המכון ברשויות מקומיות רבות ובבתי-ספר רבים ברחבי הארץ, הן במגזר היהודי והן במגזר הערבי והדרוזי. הן בחינוך הממלכתי והן בחינוך הממלכתי דתי.

‏רשות חינוך מקומית, מפקח כולל או מנהל בית-ספר, המעוניינים בשירותי המכון, יכולים לפנות ישירות לראש האגף הרלוונטי, לפי השם, הטלפון או הכתובת המופיעים בהמשך.

פרופ' חיים גזיאל,

ראש המכון.

לפרטים לגבי האגף באנגלית לחץ כאן

 

   

הוועד המנהל:

פרופ' יעקב כץ

יו"ר הוועד המנהל

 

פרופ' מירי פאוסט

המחלקה לפסיכולוגיה

 

ד"ר דבורה קורט

סגן מנהלת ביה"ס לחינוך

 

ד"ר אבי לוי

מנהל אגף שח"ר בביה"ס לחינוך

 

מר שמואל גרוס

מפקח מחוזי מחוז ת"א

 

ד"ר לאה רמניק

ראש המחלקה לסוציולוגיה

 

ד"ר חנה שחר

ביה"ס לחינוך

 

מר אבי קמינסקי

יו"ר איגוד מנהלי מחלקות לחינוך

 

הנהלת המכון:

פרופ' חיים גזיאל - ראש המכון

 

מר משה אלדר - מנהלן

 

גב' אירית רוגובין - ס.ראש המכון וראש אגף אנגלית

 

ד"ר אורנית ספקטור-לוי - ראש אגף המדעים

 

ד"ר אוה ברנד - ראש אגף מוסיקה

 

ד"ר ברכה קרמרסקי - ראש אגף מתמטיקה

 

ד"ר יצחק וייס - ראש אגף הערכה

 

מר דני בן יהודה - הפקה והוצאה לאור

 

התוכנית ללימודי גישור

‏תוכנית הקורס להכשרת מגשרים פותחה על ידי צוות מומחים מתחום הפסיכולוגיה, המשפטים ועוד. תשתיתה התיאורטית מבוססת על ידע ומחקרים אקדמיים עדכניים ביותר ועל ידע מעשי אשר הנו לב לבו של הקורס, המושתת על ידע וניסיון אישי עשירים ורב גוניים של המרצה.

‏תפיסת העולם, מאדני התוכנית, רואה את הגישור כתרבות שיח, כדרך חיים.

‏בתוך כך, תחום יישוב הסכסוכים, שהנו המרכזי בקורס, מיועד לאפשר פיתוח יכולות לניהול הליכי גישור והבאת הצדדים החלוקים ביניהם להסכמה מרצון.

 

‏מטרות הקורס

‏הקניית מיומנויות, כלים וטכניקות המאפשרים למשתתפים לפתח ולהעצים יכולות ניהול ושליטה אפקטיבית בהליכי גישור ומו"מ. בנוסף, מושם דגש על יישום הידע הנרכש בהתמודדות עם קונפליקטים בסביבת עבודה, בתחומים, כמו :עסקי, חברתי ומשפחתי.

 

‏תוכנית הקורס

‏כוללת 60 ‏ שעות, מאושרת על ידי משרד המשפטים - ועדת גדות ומאושרת לגמול השתלמות.

‏למסיימים, העומדים בדרישות הקורס, תוענק תעודה מסעם אוניברסיטת בר-אילן והמכון לקידום האינטגרציה.

 

‏ליצירת קשר:

‏פרופ' חיים גזיאל - ראש המכון

דואר אלקטרוני  gazielh@mail.biu.ac.il

03-5318260

             

גב' אירית רוגובין - ראש אגף אנגלית

דואר אלקטרוני  rogovii@mail.biu.ac.il

03-5318260    

 

ד"ר אורנית ספקטור-לוי -ראש אגף להוראת המדעים

דואר אלקטרוני  levyo@mail.biu.ac.il   

052-6657700

 

ד"ר אוה ברנד - ראש אגף מוסיקה

דואר אלקטרוני brande@mail.biu.ac.il

03-5317627

 

ד"ר ברכה קרמרסקי  - ראש אגף מתמטיקה

דואר אלקטרוני kramab@mail.biu.ac.il

03-5317918

 

ד"ר יצחק וייס - ראש אגף הערכה

דואר אלקטרוני weissi@mail.biu.ac.il

03-5318801

 

מר דני בן-יהודה - חברת בונוס הוצאה לאור

דואר אלקטרוני bonusbooks@bzeqint.net

050-2405256

 

ד"ר אורה בר-גיל - התכנית ללימודי גישור

דואר אלקטרוני bargilo@mail.biu.ac.il

054-4777183

 

‏המכון לקידום האינטגרציה במערכת החינוך אוניברסיטת בר-אילן, רמת-גן. 52900.

טלפון: 03-5318260

פקס: 03-5354556

 

אגף הערכה

‏אגף הערכה במכון מעניק שירותי הערכה מקצועיים לבעלי תפקידים ולגופים שונים במערכת החינוך, אשר במסגרת עבודתם נדרשים לקבל החלטות הנוגעות לפעילויות שבאחריותם.

‏מטרות האגף

‏א. מתן משוב למקבלי החלטות ביחס לתוכניות ולפרויקטים הנמצאים תחת אחריותם.

‏ב. פיתוח מיומנויות הערכה בקרב תלמידים, מורים ובעלי תפקידים בבתי-הספר.

ג. פיתוח כלי הערכה (כמותיים ואיכותיים) בהתאם לצרכי השדה.

 

‏פעילויות האגף

‏א. הערכה בתחומים הבאים :

‏.:. אנגלית - תוכניות לקידום תלמידים חלשים בשפה האנגלית.

‏­תוכניות להעשרת תלמידים מצטיינים בשפה האנגלית.

‏.:. הערכת הישגי תלמידים במתמטיקה.

‏.:. מוטיבציה לימודית.

‏.:. אקלים לימודי-חברתי בבית-הספר.

‏.:. פרויקטים בית-ספריים ייחודיים.

‏.:. שביעות רצון (מהשתלמויות, מעבודה, מפרויקטים ועוד).

ב. פיתוח משאבי אנוש

‏.:. השתלמות בנושא הערכה ומדידה בבית הספר: במסגרת ההשתלמות מוקנים למורים ולבעלי תפקידים בביה"ס ידע ועקרונות בסיסיים לביצוע פעילויות הערכה בבית הספר. ההשתלמות בנויה על התנסות מעשית בפעילות הערכה בנושא הלקוח מעבודתם של המורים.

‏.:. פיתוח צוותיים דסיפלינאריים תוך שימוש בדוחות הערכה מהמנב"ס וממצאי הערכה במיצ"ב (מדדי יעילות וצמיחה בית-ספריים).

‏.:. מחקר פעולה ( Action Research ‏) :

‏פיתוח סגל ההוראה באופו בו המורה מעריך תחומים או קשיים רלוונטים לעבודתו, ובעקבות כך בודק דרכי שינוי כדי לשפר את דרכי עבודתו. במהלך הבדיקה המורה עורך רפלקציה על פעולותיו, מכיר ולומד מחשבות ורעיונות של אחרים, ונעזר בניסיון שהצטבר במקומות שונים בעולם ותועד בכתובים.

 

‏ג. פיתוח ארגוני

‏.:. אבחון ארגוני בבתי ספר ובמוסדות חינוך·

‏.:. הטמעת תרבות הערכה בבית-הספר:

‏פיתוח מיומנויות הערכה בית-ספריות ברמת המערכת, ברמת הכיתה וברמת התלמיד. תכני ההערכה מקיפים את הצד הארגוני, הצד החברתי והצד הפדגוגי ותורמים לחיזוק האוטונומיה של בית-הספר, המקצועיות של המורה ועצמאות התלמיד. הצלחת המודל מותנית בשילובה של הדרכה הוליסטית (מערכתית-פדגוגית) עם הדרכה מקצועית בתחום הערכה.

  

אגף המוסיקה

‏המוסיקה מהווה חלק בלתי נפרד מהתפתחותו המאוזנת של הילד והיא ומזמנת אפשרות של מימוש אישי לכל תלמיד. רצוי לפתח כישורים מוסיקליים, כמו כישורים אחרים של הילד, כבר מהגיל הרך. המוסיקה גם משמשת אמצעי להשגת מסרות חינוכיות :היא מפתחת כישורי למידה כלליים, כמו קשב וריכוז ומווסתת התנהגות חברתית, למשל בנגינה בצוותא. כמו-כן מזמנת המוסיקה כר פורה להבעה רגשית.

‏האגף מציע שלוש תוכניות לחינוך מוסיקלי;

‏.:. "צלילונים" - חינוך מוסיקלי לגיל הרך תוך שימת דגש על התפתחות יכולת השירה ועל שימוש בריא בקול בשירה ובדיבור. מסרת התוכנית היא להתחבר להתפתחות המוסיקלית הטבעית של הילד, לתמוך בה ולקדם אותה באופן מרבי.

‏.:. "צלילים בראש" - תוכנית רב-שנתית המבוססת על למידה שיתופית במוסיקה, הכוללת מגוון רחב של סוגים וסגנונות מוסיקליים ופיתוח מיומנויות. התוכנית מפתחת יצירתיות מוסיקלית והיא מתאימה לביה"ס היסודי ולחטיבת הביניים. .:. "מה נשמע?" - ספרייה מודרכת להכרת יצירות מופת מוסיקליות. הפעילות בספרייה מעודדת עצמאות ופיתוח טעם אישי_ גולת הכותרת של התוכנית היא הליכה משותפת לקונצרט, בביצוע אחת התזמורות הגדולות בארץ, במהלכו התלמידים מאזינים לביצוע חי של היצירות, שנלמדו לאורך השנה בכיתה. התוכנית מתאימה לביה"ס היסודי ולחטיבת הביניים.

 

התוכניות מלוות בחוברות לתלמיד, במדריכים למורה ובהקלטות מוסיקליות לשימוש בכיתה ובבית, בהמלצת המפמ"ר למוסיקה.

‏מושקע מאמץ רב בהשתלמויות מורים נושאות גמול. ההשתלמויות כוללות :

‏הכרת יצירות מוסיקליות, תכנון והפעלה של התוכניות בבית-הספר והכנה לקונצרט.

‏התוכניות מאופיינות בהאזנה פעילה לאוצר מוסיקלי איכותי, המגרה את החשיבה ומעשיר את עולם הדימויים המוסיקלי של הילד. קיימת חשיפה למגוון של תרבויות, סוגים, סגנונות, תקופות והרכבים מבצעים. חשיפה זו משמשת דגם לפתיחות לאחר ולשונה גם במישור האישי. ההאזנה מזמנת גמישות בשימוש בייצוגים לתיאור אנלוגיות למוסיקה, למשל: תנועה, רישום ופנטומימה.

‏בנוסף לתוכניות אלה, אגף המוסיקה מספח:

‏א. פרויקט, במסגרת המרכז לקידום החינוך ביפו, לפיתוח תהליכים קוגניטיביים באמצעות המוסיקה. הילדים לומדים מוסיקה וגם נגינה על כלי על-פי בחירתם.

ב. ניסוי בגני ילדים במהלכו נבדקת השפעת המודעות לשימוש בקול, בשירה ובדיבור, על התנהגות הילדים בגו ועל התקשורת הבין-אישית.

‏ג. מחקר והערכה של כל הפרויקטים והתוכניות, ותרגומם לשפות נוספות.

 

‏תוכניות המוסיקה וחומרי הלמידה של האגף מוכרים בארץ ובחו"ל בזכות איכותו המוסיקלית, החינוכית והאסתטית.

 

אגף אנגלית

‏האגף לאנגלית מסייע לבתי-הספר בשני היבטים:

1 ‏. פיתוח מקצועי והעצמה של גלי הוראה. 2 ‏. השבחת הישגי התלמידים.

 

1 ‏.הפיתוח המקצועי והעצמה של ‏גלי ההוראה מבוצעים ב3- ‏ מודלים :

 

 

 מודל 1 מודל 2   מודל 3
 רשתות השתלמויות   השתלמויות
 מחקר משולבות  מודולריות 
 פעולה הדרכה   

 

מודל מס' 1

‏שש השתלמויות מגוונות מותאמות לצרכי השדה (ממורי בתיה"ס היסודיים ועד למורי העל-יסודיים).

‏א. זוויות ראייה חדשניות בהוראת האנגלית ­השתלמות "רב נושאית", הנותנת מענה רחב לצרכים השונים של אוכלוסיית המורים לאנגלית.

‏ב. פיתוח מנהיגות מקומית - הכשרת מורים מובילים ורכזי מקצוע באנגלית.

‏ג. הכשרת מורי מורים (מדריכים להוראת האנגלית).

‏ד. כל תלמיד קורא - הכשרת מורים לקידום ,לשיפור מיומנויות הקריאה בקרב תלמידים מעוכבי קריאה.

‏ה. הוראה מתקנת באנגלית - הכשרת מורים לטיפול בתלמידים בעלי לקויות למידה.

‏ו. הלומד הצעיר - הכשרת מורים לאנגלית ומחנכים להוראת האנגלית ללומד הצעיר.

 

‏מודל מס' 2

‏השתלמות המשלבת הדרכת מורים בבתי-הספר באמצעות מנחים, המסייעים ביישום תכני ההשתלמות עד לרמת התלמידים.

 

מודל מס' 3

‏קהיליית מורים ממספר בתי-ספר, הלומדת וחוקרת נושאים רלוונטיים מהשדה על-מנת לשפר את העשייה החינוכית.

2 ‏. השבחת הישגי התלמידים האגף לאנגלית מציע  ‏פרויקטים ייחודיים להשבחת הישגי התלמידים, המותאמים לאוכלוסיות השונות. הפרויקטים מסייעים ישירות לתלמידים לשיפור הישגיהם באנגלית, כל זאת בהדרכת "מורים סטודנטים" דוברי אנגלית ובליווי אקדמי. א. הלומד הצעיר - חשיפה ראשונית לשפה האנגלית לתלמידים בכיתות א'-ג'. ב. "כל תלמיד קורא" - שיפור הקריאה לתלמידים, שטרם רכשו את מיומנות הקריאה באמצעות חוברות לימוד ייחודיות. ג. מצוינות באנגלית AngloTop ‏- העשרה לתלמידים בולטים ומצטיינים בלימודי האנגלית.

‏התלמידים חושבים, דנים, מתכננים ומבצעים פרויקטים בקבוצות עניין שונות תור שימוש במקורות מידע באנגלית. ד. אנגלוסקופיה - Angloscopia ‏- שבוע אינטנסיבי חוויתי שכולו אנגלית, מחוץ לכותלי בית-הספר.

‏ה. ישראל בעיני העולם - הגברת מעורבות התלמידים באקטואליה בארץ ובעולם היהודי ע"י יצירת קשר עם תלמידים ו/או בני נוער דוברי אנגלית בקהילות שונות בארץ ובתפוצות.

‏ו. מורים צעירים - תלמידים בוגרים ילמדו תלמידים צעירים יחידות לימוד באנגלית, שפותחו על ידם.

‏ז. קורס קייץ חוויתי - קורס העשרה בן שבועיים, העוסק במגוון נושאים באנגלית. ח. בגרות באנגלית N.B.A ‏- סיוע בהפעלת פרויקט N.B.A ‏תור כדי עבודה עם המורים והתלמידים עצמם.

‏הסיוע מלווה בהערכה מקצועית.

 

אגף מתמטיקה . ה.ש.ב.ח.ה.

‏האגף למתמטיקה מציע לבתי-הספר כלים לשיפור רמת המתמטיקה בקרב התלמידים.

‏האגף פועל בשני מישורים :

1 ‏. פיתוח יחידות לימוד על-פי שיטת ה.ש.ב.ח.ה.

‏כל יחידת לימוד כוללת חוברת לתלמיד ומדריך למורה.

2 ‏. הדרכת מורים בהוראת המתמטיקה על-פי שיטת ה.ש.ב.ח.ה.

‏שיטת הה.ש.ב.ח.ה מבוססת על מספר עקרונות:

 

 

 

סגל אקדמי
שם דרגה/תפקיד דוא"ל
פרופ' גזיאל חיים פרופ' אמירטוס gazielh@biu.ac.il

תאריך עדכון אחרון : 11/06/2019