גב' רחל קורצוולד

גב'
מנהלת המרכז הפדגוגי טכנולוגי, ספריית המרכז הפדגוגי וספרית כלי מחקר
מרכזים: 
טלפון: 
דוא"ל : 
שעות קבלה : 
תחומי עניין: