קורצוולד רחל

שלחו לחבר
תפקיד
מנהלת המרכז הפדגוגי טכנולוגי, ספריית המרכז הפדגוגי וספרית כלי מחקר
טלפון
דוא"ל
kurtzwr@mail.biu.ac.il
שעות קבלה
בתיאום בראש , נמצאת בשעות הבוקר והצהרים