מרכז א.י.ל.ה

סגל אקדמי

שם דרגה/תפקיד
גב' אדלר מלכה עמית הוראה א'
ד"ר ינון אביגיל מורה ב'