קול קורא להגשת מועמדות למשרת חבר/ת סגל בכיר/ה בתחום מנהיגות, ניהול ומדיניות בחינוך היהודי

קול קורא להגשת מועמדות למשרת חבר/ת סגל בכיר/ה בתחום מנהיגות, ניהול ומדיניות בחינוך היהודי, בפקולטה לחינוך באוניברסיטת בר-אילן, משנת הלימודים תשפ"ה 2024-2025

הפקולטה לחינוך באוניברסיטת בר אילן מזמינה מועמדים להגשת מועמדות למשרת חבר/ת סגל בכיר/ה בתחום מנהיגות, ניהול ומדיניות בחינוך היהודי. המשרה היא במסלול מחקרי, בתקן, בדרגת מרצה ומעלה, משנת הלימודים תשפ"ה 2024-2025.

דרישות:

 • תואר שלישי PhD בתחומי חקר החינוך היהודי, מנהיגות ומדיניות בחינוך היהודי, למידה והוראה וחדשנות בחינוך היהודי, גלובליזציה וחינוך יהודי, יזמות וחינוך יהודי, מגוון וחינוך יהודי.
 • עדיפות להתמחות בתחום הסוציולוגיה והפדגוגיה של החינוך היהודי בארץ ובעולם.
 • ניסיון מחקרי מוכרח באחד מהתחומים הבאים: מנהיגות ומדיניות בחינוך היהודי, פילנתרופיה בחינוך היהודי, מגוון ופלורליזם בחינוך היהודי. טכנולוגיות, חדשנות ולמידה בחינוך היהודי, גישות חדשניות למחקר ויישום בתחומי הלמידה וההוראה, הערכה חינוכית, היבטים חברתיים ו/או רגשיים בלמידה, פדגוגיה חדשנית בבתי ספר יהודיים.
 • מצוינות מחקרית ופרסומים בכתבי עת אקדמיים בינלאומיים בדרוג גבוה.
 • ניסיון ומצוינות בהוראה אקדמית.
 • יכולת להדריך תלמידי מחקר לתארים מתקדמים.
 • עדיפות לבעלי/ות ניסיון בהגשת הצעות למענקי מחקר.
 • עדיפות למועמדות/ים לאחר השתלמות בתר-דוקטורט או לימודים בחו"ל.

מידע על הפקולטה לחינוך ניתן למצוא בקישור הבא: https://education.biu.ac.il/

להגשת מועמדות, יש לשלוח את החומרים הבאים בשפה האנגלית: 

 • קורות חיים עם רשימת פרסומים מלאה ומדורגת (IF לפי ISI)
 • מכתב פנייה אשר יכלול: תיאור תחומי המחקר, ניסיון במחקר ובהוראה אקדמית, תוצאות סקרי הוראה (אם יש), תוכניות למחקר עתידי, התרומה הפוטנציאלית לחדשנות במחקר ובהוראה האקדמית. 
 • שלושה ממליצים אקדמיים )לפחות אחד מהם בארץ ואחד מהם בחו"ל(. יש לצרף שמות, השתייכות מוסדית ופרטי התקשרות של הממליצים.

יש לשלוח את החומרים לא יאוחר מיום 15 יוני, 2024

למזכירות הפקולטה לחינוך, לידי גב' לאה ברוד במייל:  leah.brod@biu.ac.il

הפניה היא לנשים ולגברים כאחד.

האוניברסיטה אינה מחויבת לקבל הצעה כלשהי.

האוניברסיטה שומרת לעצמה את הזכות להאריך את מועד ההגשה, וכן לפרסם פרסומים חוזרים של קול קורא זה במקרה בו לא ימצאו מועמדים/ות מתאימים/ות.

תאריך עדכון אחרון : 27/05/2024