לימודי תואר שלישי

English שלחו לחבר

תואר שלישי ביה"ס לחינוך - תשע"ט

יו"ר הוועדה: פרופ' עדינה שמיר

חברי הוועדה המחלקתית: פרופ' עדינה שמיר, פרופ' יוסף קליין, פרופ' דבורה קורט

מרכזת הוועדה: דיאנה לויטן

 

מטרת הלימודים לקראת התואר השלישי היא להכשיר את הסטודנט למחקר עצמאי בחינוך. המתמחה יהיה חייב להוכיח ידע  תיאורטי ומתודולוגי בתחום המחקר וכן כשרים ומיומנויות מתאימים לתכנון המחקר ולביצועו ולכתיבה מדעית של המחקר.

בלימודי התואר השלישי בחינוך קיימים שלושה מסלולים:

א. מסלול רגיל

 

תנאי הקבלה:

יוכלו להגיש מועמדותם ללימודי תואר שלישי בוגרי תואר שני בחינוך במסלול א' (עם תיזה), עם ציון ממוצע של 88 לפחות בכל הקורסים וציון של 88 לפחות בתיזה. תנאי הקבלה כפופים לתקנות האוניברסיטה ולמגמות ביה"ס לחינוך.

 

חובות המועמד בהליך הקבלה:

 1. על המועמד להמציא שתי המלצות מאנשי אקדמיה.
 2. על המועמד להתראיין אצל 2 מרצים מביה"ס לחינוך.
 3. על המועמד לחבר מסמך הצהרת כוונת למחקר שהוא מעוניין בו.

ב. מסלול משולב

המסלול המשולב מיועד לתלמידי תואר שני במסלול א' (מסלול מחקרי), המעוניינים להתחיל את לימודי התואר השלישי, עוד בטרם החלו בעבודת המחקר (תיזה) לתואר השני.

תנאי הקבלה:1. ממוצע ציונים של 90 לפחות בכל הקורסים לתואר השני. 2. הגשת הצעת מחקר לתואר השלישי* עד תום השנה השנייה ללימודיהם לתואר השני.

 תנאי הקבלה כפופים לתקנות האוניברסיטה ולמגמות ביה"ס לחינוך ביחס ללימודי התואר השלישי- במסלול המשולב.

* אישור הצעת המחקר ע"י בל"ם, יאפשרו קבלת תואר שני.

ג. מסלול השלמות לדוקטורט

שתי קבוצות של סטודנטים יחוייבו בלימודי השלמות לדוקטורט:

 1. תלמידים בעלי תואר שני, עם תיזה,  מתחום הקרוב לחינוך.
 2. תלמידים בעלי תואר שני בחינוך ללא תיזה.

 

תנאי הקבלה של תלמידי השלמות בוגרי תואר שני, עם תיזה, מתחום הקרוב לחינוך:

יוכל להגיש מועמדותו ללימודי התואר השלישי בוגר תואר שני, עם תיזה, עם ציון ממוצע של 88 לפחות בכל הקורסים וציון של 88 לפחות בתיזה. תנאי הקבלה כפופים לתקנות האוניברסיטה ולמגמות ביה"ס לחינוך ביחס ללימודי התואר השלישי.

 

חובות המועמד בהליך הקבלה:

 1. על המועמד להמציא שתי המלצות מאנשי אקדמיה.
 2. על המועמד להתראיין אצל 2 מרצים מביה"ס לחינוך.
 3. על המועמד לחבר מסמך הצהרת כוונת למחקר שהוא מעוניין בו.

 

תנאי הקבלה של תלמידי השלמות בוגרי תואר שני בחינוך ללא תיזה:

יוכל להגיש מועמדות ללימודי התואר השלישי בעל תואר שני בחינוך ללא תיזה, אשר סיים לימודיו  בתואר השני עם ממוצע של 95 לפחות.

חובות המועמד בהליך הקבלה:

 1. על המועמד להמציא שתי המלצות מאנשי אקדמיה.
 2. על המועמד להתראיין אצל 2 מרצים מביה"ס לחינוך.
 3. על המועמד לחבר מסמך הצהרת כוונת למחקר שהוא מעוניין בו.

תכנית הלימודים: 16 נ"ז  

 

שנה א'

אשכול לימודי

מספר

נושא הקורס

מועד

מרצה

יום ושעה

נ"ז

לימודי חובה

7799901

עבודת דוקטור

----

----

----

----

מתודולוגיה*

7794401

מחקר איכותי מתקדם

סמ' ב'

ד"ר ס. אופנהיים-שחר

ב' 18:00

2

מתודולוגיה*

7799701

מחקרי כמותי מתקדם

סמ' ב'

ד"ר נ. מדג'ר

ה' 14:00

2

מתודולוגיה*

7792401

שיטות מחקר משולבות

סמ' ב'

ד"ר א. וייס

מתוקשב

2

אנגלית שפה זרה**

 

ניתן לבחור את המועד המתאים

 

 

 

 

לימודי יסוד יהדות**

 

ניתן לבחור את המועד המתאים

 

 

 

 

 

*              לבחירתכם, באשכול מתודולוגיה רק שני קורסים מתוך השלושה באשכול מתודולוגיה.

**             לחייבים בקורס אנגלית, ניתן לדחות אותו לא יאוחר משנה ג'.  

 

שימו לב! לא ניתן לדחות קורסי חובה לשנה"ל הבאות.

 שימו לב! לא ניתן לדחות קורסי חובה לשנה"ל הבאות.***           לחייבים בקורס יסוד יהדות, ראה הנחיות לחובת יהדות.

 

שנה ב'

אשכול לימודי

מספר

נושא הקורס

מועד

מרצה

יום ושעה

נ"ז

לימודי חובה

7799901

עבודת דוקטור

----

----

----

----

לימודי חובה

7799101

קולוקוויום איסוף וניתוח

סמ' ב'

פרופ' ב. קרמרסקי

ב' 14:00

2

התמחות****

 

ניתן לבחור את המועד המתאים בהיקף 4 נ"ז מתואר שני ומעלה

 

 

 

 

 

****         ניתן לבחור קורסים הקשורים לתחום עבודת הדוקטורט מלימודי תואר שני במחלקה    לחינוך או במחלקות אחרות בהיקף של 4 נ"ז (קורס שנתי או שניים סמסטריאליים).                

שנה ג'

אשכול לימודי

מספר

נושא הקורס

מועד

מרצה

יום ושעה

נ"ז

לימודי חובה

7799901

עבודת דוקטור

----

----

----

----

לימודי חובה

7799601

קולוקוויום מתקדם

שנתי

פרופ' ע. שמיר

ב' 12:00

4

 

 

שנה ד'

אשכול לימודי

מספר

נושא הקורס

מועד

מרצה

יום ושעה

נ"ז

לימודי חובה

7799901

עבודת דוקטור

----

----

----

----

 

< >תלמידי השלמות במסלול: עבודת שוות ערך לתיזה - חובה לשבץ קוד רישום 77-923-01.   

לקבלת מידע נוסף ופרטים להרשמה, נא לפנות אל: דיאנה לויטן , אוניברסיטת בר-אילן, בית-הספר לחינוך (בנין 905 חדר 223), לימודי תואר שלישי בחינוך, רמת-גן 52900, טל': 03-5317650 ,  דוא"ל: diana.levitan@biu.ac.il