ספריית כלי מחקר

ספריית כלי מחקר מאגדת בתוכה שאלונים וכלי מחקר מכל שדות המחקר במדעי החברה. ניתן למצוא שאלונים וכלי מחקר שיהוו עזר רב בעבודות ומחקרים. מאגר השאלונים הוא ממוחשב ומכיל כ– 800 כלי מחקר ושאלונים שונים.  מיקום הספרייה לכלי מחקר: קומה כניסה, חדר 014

שעות קבלת קהל ביחידה לכלי מחקר

יש לתאם פגישה מראש  במייל או בטלפון  03-7384609

מייל quest.ped@mail.biu.ac.il

ניתן לצפות במאגר כלי המחקר

טופס פניה לקבלת שרות בכלי  מחקר                                 

 צוות המרכז הפדגוגי