פרופ' טובה מיכלסקי, ראשת החוג להכשרת מורים

פרופ' מיכלסקי משמשת כסגנית דקן הפקולטה לחינוך וראשת החוג להכשרת מורים בפקולטה לחינוך באוניברסיטת בר-אילן. פרופ' מיכלסקי חוקרת את ההכוונה העצמית בלמידה על כל היבטיה.

היבט אחד עוסק בתלמידים ובחקר התהליכים והמאפיינים של לומדים בעלי הכוונה עצמית יעילה בלמידה.

היבט נוסף מתמקד במורים ובדרכים שבהן ניתן להכשיר מורים מטפחי הכוונה עצמית. פרסומיה האחרונים של פרופ' מיכלסקי עוסקים בפיתוח מודל העושה שימוש בשיעורים מצולמים ככלי לקדום ידע פדגוגי של מורים להוראת הכוונה עצמית בלמידה.

המודל חדשני בכך שהוא מכוון את המורים לנתח גם התנהגויות של תלמידים, ולא להסתפק בניתוח המסורתי של התנהגויות המורה. הספר "למידה עצמית: תפיסה, תרומה ומודלים אמפיריים להוראה וללמידה", שערכה עם פרופ' חן שכטר זכה ב-2017 בתואר ספר השנה בחינוך.

פרופ' מיכלסקי זכתה ארבע פעמים במלגות מחקר של הקרן היוקרתית הלאומית למדעים ISF. המענק האחרון שבו זכתה פרופ' מיכלסקי, ישמש להקמת מרכז מצוינות ללמידה משמעותית. דבר ראשת החוג להכשרת מורים: "אני מזמינה סטודנטים איכותיים בעלי גישה אקדמית, הרואים בהוראה שליחות ואתגר לבוא וללמוד תעודת הוראה אצלנו בפקולטה לחינוך, באוניברסיטת בר- אילן."

הכשרת המורים אצלנו, אינה אסופה של קורסים ונקודות זכות המתקבצים לכדי דיפלומה, אלא מאמץ מרוכז סביב מטרה ברורה: להכין את המורה לתפקידו המאתגר. מטרה זו היא הבסיס לתכנית הפיתוח המקצועי של מורים: תעודת הוראה, שנת הסטאז' וכניסה להוראה אשר מכינה את משתתפיה בצורה מיטבית לאתגרים העומדים בפני מחנכים ומורים במערכת החינוך ודואגת לוודא שכל שעה בהכשרת המורים מנוצלת למענה. הלימודים במחלקה ללימודי הוראה משלבים התנסות בהוראה מודרכת במרכז סימולציות ובשדה עם קורסים בנושאי חינוך כלליים, באוריינות מחקר בחינוך והוראה, בפדגוגיה, מתודיקה והקניית מיומנויות. 

פרופ' טובה מיכלסקי ראשת היחידה ללימודי הוראה, סטאז' ופיתוח מקצועי. הפקולטה לחינוך היחידה ללימודי הוראה ,סטאז' ופיתוח מקצועי לרישום לימודי תעודת הוראה מרוכזים ביום לימודים אחד בשבוע במהלך שנתיים )בתארים גבוהים, אפשרי לסיים בשנה אחת

המחלקה ללימודי הוראה מכשירה מורים במקצועות הנלמדים בבתי הספר העל-יסודיים, כיתה ז'- י"ב, (למעט מסלול מוסיקה ואנגלית המכשירים להוראה רב גילאית: א'- י"ב), במגוון תחומים דיסציפלינאריים במדעי הטבע, מתמטיקה, מדעי הרוח, מדעי החברה, יהדות ושפות. תעודת הוראה היא תנאי לקבלת רישיון הוראה מטעם משרד החינוך וקבלת כל הזכויות של מורה בבית הספר מבחינת משכורת והזדמנויות לקידום.

עובדי חינוך בביה"ס שאינם עוסקים בהוראה כדוגמת יועצים חינוכיים, וכן מרצים במכללות לחינוך, צריכים להיות גם כן בעלי תעודת הוראה. בוגרי תעודת הוראה בפקולטה לחינוך באוניברסיטת בר-אילן מבוקשים מאוד במערכת החינוך והם משתלבים בהצלחה רבה בעבודה בהוראה.

בואו להרשם ולזכות בהכשרה אקדמית מחקרית ואישית.

לפרטים נוספים ניתן ליצור קשר עם הגב' חגית סירי 03-5314465 hagit.siri@biu.ac.il

או הגב' דורית דואק 03-5317040 dorit.duek@biu.ac.il

להשארת פרטים