שלחו לחבר

ד"ר טובה מיכלסקי ראשת החוג ללימודי תעודת הוראה

ד"ר מיכלסקי משמשת כסגנית ראש בית ספר לחינוך וראשת החוג ללימודי תעודת הוראה בבית הספר לחינוך באוניברסיטת בר-אילן. ד"ר מיכלסקי חוקרת את ההכוונה העצמית בלמידה על כל היבטיה.

היבט אחד עוסק בתלמידים ובחקר התהליכים והמאפיינים של לומדים בעלי הכוונה עצמית יעילה בלמידה.

היבט נוסף מתמקד במורים ובדרכים שבהן ניתן להכשיר מורים מטפחי הכוונה עצמית. פרסומיה האחרונים של ד"ר מיכלסקי עוסקים בפיתוח מודל העושה שימוש בשיעורים מצולמים ככלי לקדום ידע פדגוגי של מורים להוראת הכוונה עצמית בלמידה.

המודל חדשני בכך שהוא מכוון את המורים לנתח גם התנהגויות של תלמידים, ולא להסתפק בניתוח המסורתי של התנהגויות המורה. הספר "למידה עצמית: תפיסה, תרומה ומודלים אמפיריים להוראה וללמידה", שערכה עם פרופ' חן שכטר זכה ב-2017 בתואר ספר השנה בחינוך.

ד"ר מיכלסקי זכתה ארבע פעמים במלגות מחקר של הקרן היוקרתית הלאומית למדעים ISF . המענק האחרון שבו זכתה ד"ר מיכלסקי, ישמש להקמת מרכז מצוינות ללמידה משמעותית. דבר ראש החוג כראשת החוג להכשרת מורים, אני מזמינה סטודנטים איכותיים בעלי גישה אקדמית, הרואים בהוראה שליחות ואתגר לבוא וללמוד תעודת הוראה אצלנו בבית הספר לחינוך, באוניברסיטת בר- אילן.

הכשרת המורים אצלנו, אינה אסופה של קורסים ונקודות זכות המתקבצים לכדי דיפלומה, אלא מאמץ מרוכז סביב מטרה ברורה: להכין את המורה לתפקידו המאתגר. מטרה זו היא הבסיס לתכנית הפיתוח המקצועי של מורים: תעודת הוראה, שנת הסטאז' וכניסה להוראה אשר מכינה את משתתפיה בצורה מיטבית לאתגרים העומדים בפני מחנכים ומורים במערכת החינוך ודואגת לוודא שכל שעה בהכשרת המורים מנוצלת למענה. הלימודים במחלקה ללימודי הוראה משלבים התנסות בהוראה מודרכת במרכז סימולציות ובשדה עם קורסים בנושאי חינוך כלליים, באוריינות מחקר בחינוך והוראה, בפדגוגיה, מתודיקה והקניית מיומנויות. !

ד"ר טובה מיכלסקי ראש היחידה ללימודי הוראה, סטאז' ופיתוח מקצועי. ביה"ס לחינוך היחידה ללימודי הוראה ,סטאז' ופיתוח מקצועי לרישום לימודי תעודת הוראה מרוכזים ביום לימודים אחד בשבוע במהלך שנתיים )בתארים גבוהים, אפשרי לסיים בשנה אחת

( המחלקה ללימודי הוראה מכשירה מורים במקצועות הנלמדים בבתי הספר העל-יסודיים, כיתה ז'- י"ב, )למעט מסלול מוסיקה ואנגלית המכשירים להוראה רב גילאית: א'- י"ב( במגוון תחומים דיסציפלינאריים במדעי הטבע, מתמטיקה, מדעי הרוח, מדעי החברה, יהדות ושפות. תעודת הוראה היא תנאי לקבלת רישיון הוראה מטעם משרד החינוך וקבלת כל הזכויות של מורה בבית הספר מבחינת משכורת והזדמנויות לקידום.

עובדי חינוך בביה"ס שאינם עוסקים בהוראה כדוגמת יועצים חינוכיים, וכן מרצים במכללות לחינוך, צריכים להיות גם כן בעלי תעודת הוראה. בוגרי תעודת הוראה בבית הספר לחינוך באוניברסיטת בר-אילן מבוקשים מאוד במערכת החינוך והם משתלבים בהצלחה רבה בעבודה בהוראה, בואו להרשם ולזכות בהכשרה אקדמית מחקרית ואישית.

תאריך עדכון אחרון : 27/05/2021