English שלחו לחבר

תואר שני בחינוך וחקר המוח (Neuroeducation)

תואר שני בחינוך וחקר המוח (Neuroeducation)

ראשת התכנית: פרופ' נירה משעל

ההרשמה לתכנית לשנת תשפ"ב נסגרה

ההרשמה לתוכנית לשנת תשפ"ג תחל בתאריך ה- 16.1.2022

v
לחצו כאן לפתיחת פליייר
חינוך וחקר המוח

תכנית חדשה המשלבת ידע מחקר המוח, פסיכולוגיה וחינוך תפתח לראשונה בבר אילן*

 מטרות התואר

הקניית ידע ממדעי המוח לצורך מחקר, פיתוח ויישום של תכניות התערבות באוכלוסיה עם התפתחות תקינה ואוכלוסיות מיוחדות שונות (אוטיזם, סכיזופרניה, לקויות למידה, ועוד). תכניות ההתערבות נועדות לשפר תפקודים שפתיים וקוגניטיביים מגוונים הלקויים באוכלוסיות קליניות. מטרת התכנית היא לפתח וליישם הבנות מחקר המוח והשדה הטיפולי תוך הרחבת הידע אודות הבסיס המוחי לתפקודים שפתיים קוגניטיביים תקינים ולקויים.

 מבנה הלימודים

 משך הלימודים שנתיים, יום בשבוע בכל שנה.

מסלול עם תיזה: 14 ש"ש

מסלול ללא תיזה: 18 ש"ש

תוכנית לימודים ללא תזה

תכנית לימודים עם תזה

 קורסים עיוניים: התכנית כוללת קורסים עיוניים בנושאים כגון: נוירופסיכולוגיה: אבחון והתערבות, בסיס מוחי לשפה, הפרעות רגשיות וגישות טיפוליות, יצירתיות ומח, יישומים קליניים לנוירופידבק ופלסטיות המוח, בסיס מוחי להפרעות קשב.

התכנית משלבת סמינריונים יישומים בהם נלמד ליישם תכניות התערבות נוירו-קוגניטיביות בילדים, נוער ומבוגרים עם אוטיזם, דיסקלציה, סכיזופרניה ועוד; יילמדו כלים להתערבות מוחית (כגון, גרייה מוחית חשמלית); נוירופידבק; יילמדו כלי מדידה של תפקודים פסיכובלשניים (כגון, תפקוד המיספירי ובין-המיספירי).

תנאי קבלה

התכנית פתוחה לבוגרי מדעי החברה הרוצים לתרום לשדה החינוכי ולהבין את התפקוד המוחי בהקשר השפתי-קוגניטיבי. מיועד לבוגרי מדעי החברה ובוגרי התארים הפרא רפואיים ובכללם חינוך מיוחד, פסיכולוגיה, ריפוי בעיסוק, קלינאות תקשורת, ייעוץ, קרימינולוגיה, עבודה סוציאלית. בוגרים שאינם ממדעי החברה יכולים להתקבל עם השלמה. סף הקבלה מדעי החברה: ממוצע 85. סף הקבלה מדעים מדוייקים/חיים: 80.

שאלון למועמד.ת - לחץ כאן

קבלה למסלול ללא תיזה: הנדרשת המלצה אחת אקדמית/מעסיק

קבלה למסלול עם תיזה: נדרשות שתי המלצות (לפחות אחת אקדמית), ראיון ושאלון

תנאי מעבר ממסלול בלי תיזה למסלול עם תיזה, ממוצע ציונים 93, בכפוף למציאת מנחה

התיזה תהיה בנושא חקר המוח והמנחים יהיו ממנחי התוכנית או ממדעי המוח.

- טופס המלצה אקדמית- לחץ כאן רצוי המלצות ממרצה בקורס אקדמי (עדיפות לסמינריון)

- טופס המלצת מעסיק- לחץ כאן המלצה מגורם מקצועי שמכיר את המועמד/ת מהתנסות בשדה

על ההמלצות להגיע ישירות לפקולטה לחינוך למרכזת התכנית: שרית עמיאל  sarit.amiel@biu.ac.il

קורסי השלמה- סטודנטים שאינם באים מרקע רלוונטי לתוכנית יצטרכו להוסיף 1-2  קורסי השלמה לפי שיקול הדעת של ראש התכנית

 

רישום לתכנית

רישום התואר השני:

       רישום מקוון באתר בר אילן (ניתן להיעזר במדור שמ"ע 9392*).

ללא קשר לאפשרות שנבחרה בתום ההרשמה יש לשלוח את החומר הנוסף לוועדה ללימודים מתקדמים, תואר שני:

  • אישור סיום לימודים – רשמי ומקורי (חותמת, חתימה ולוגו מוסד הלימודים על אישור הסיום)
  • גיליון ציונים עם ממוצע תואר – רשמי ומקורי (חותמת, חתימה ולוגו מוסד הלימודים על אישור הסיום)
  • קורות חיים מעודכנים
  • צילום תעודת זהות
  • תמונת פספורט

לרישום ללימודי תואר שני באתר האוניברסיטה לחץ כאן

* זימון לראיון מותנה בהשלמת כל תהליכי הרישום  ולאחר קבלת כל המסמכים הנ"ל

מועמד למסלול עם תיזה העונה על הקריטריונים, יוזמן לראיון אישי

* אלו הן דרישות מינימום ואין התחייבות לקבל כל מועמד העומד בתנאים אלה

 

לפרטים נוספים: ראש התכנית פרופ' נירה משעל nira.mashal@biu.ac.il

אתר המעבדה והתכנית: niramashal.com

מרכזת התכנית: שרית עמיאל  sarit.amiel@biu.ac.il

 

טלפון 03-5317650

בתקופת הקורונה והסגר, ישנה אפשרות לפגישה אישית בזום. פרטים בקישור להלן- https://www.biuopendoors.co.il/

לבירור חובות יהדות ו/או אנגלית, ניתן לברר באתר האוניברסיטה

תאריך עדכון אחרון : 23/01/2022