השפעת שימוש בקנביס רפואי ואלכוהול על תפקוד קוגניטיבי

תאריך
מרצה
פרופ' נירה משעל ופרופ' יוסי הראל-פיש
תקציר

ניסוי שערכנו במעבדה לשפה ומוח בבית הספר לחינוך השתתפו שלושה נסיינים: אחד שעישן קנביס רפואי, אחד צרך אלכוהול ושלישי לא צרך דבר. בדקנו את היכולות המוטוריות והקוגניטיביות שלהם לפני ואחרי השימוש באלכוהול והקנביס. התוצאות הראו כי אצל הנסיין שצרך אלכוהול, חלה ירידה משמעותית ביכולת השליטה הקוגניטיבית, החיונית לתפקוד היום-יומי ובקואורדינציה המוטורית. לעומת זאת, אצל זה שצרך את הקנביס, לא חלה פגיעה אלא אף חל שיפור במהירות העיבוד

תאריך עדכון אחרון : 15/12/2020