אסיפת חירום אקדמיה-שדה החינוך הבלתי-פורמלי בעידן הקורונה משבר או הזדמנות? יום חמישי | 25.6.20 16:00-18:00 | ג' תמוז תש"פ זום | אסיפת חירום מקוונת

שלחו לחבר