מפגש הערכות לקראת פתיחת שנה"ל תש"ף לסטודנטים חדשים לתואר ראשון 24.10

שלחו לחבר