מזכירות בית הספר

English שלחו לחבר

 

מזכירות:

גב' יפית ארז  מזכירה בכירה  Yafite@mail.biu.ac.il

גב' שרית עמיאל  מזכירה Sarit.Assor@mail.biu.ac.il

שעות הפעילות: א'-ה' 8:00-16:00

בניין חינוך 905 חדר 205

טל: 972-3-5318439

      972-3-5318444   

פקס: 03-7384029