English שלחו לחבר

המכון לטכנולוגיות בחינוך המיוחד

המכון לטכנולוגיות בחינוך המיוחד בניהולה של פרופעדינה שמיר הוקם בשנת 2012כתרומה לקהילה. מטרת המכון היא לקדם תלמידים בעלי צרכים מיוחדים באמצעות טכנולוגיות מתקדמות. פעילות המכון משלבת בין פיתוח, מחקר וטיפול באוכלוסיות בסיכון ובעלות צרכים מיוחדים באמצעות טכנולוגיות מתקדמות קיימות, ואלו שפותחו במחלקה לחינוך מיוחד באוניברסיטה. לפעילות המכון שותפים חברי סגל וסטודנטים לתארים מתקדמים במסגרת תרומה לקהילה.

המכון לטכנולוגיות בחינוך המיוחד

תאריך עדכון אחרון : 17/07/2017