שי אודליה

שלחו לחבר
תפקיד
מרכזת המשרד
דוא"ל
odelia.shay@mail.biu.ac.il