שלחו לחבר

ועדת אתיקה

הנחיות להגשת בקשה לוועדת האתיקה:

הגשת בקשה לאישור וועדת האתיקה של חינוך

מחקרי סטודנטים:

סטודנטים העומדים להגיש הצעת מחקר לתואר שני/שלישי יתייעצו עם המנחה לגבי הצורך בהגשת בקשה לוועדת האתיקה של הפקולטה לחינוך. לשם כך, על הסטודנטים למלא ולהעביר למנחה את טופס הבקשה (קישור), אשר מתייחסת לנושאים המרכזיים של תחום האתיקה ומאפשרת בירור ממוקד של הנושא בין המנחה לסטודנט החוקר.

ברצוננו להדגיש באופן כללי את חשיבותם של מספר גורמים אליהם ראוי להתייחס. אלו כוללים נושאים הקשורים למחקרים ניסויים ומחקרים מתאמיים, קבלת אישור הורים כשמדובר בקטינים והסכמה מודעת, התאמת המערך המחקרי וכלי המחקר לרמה ההתפתחותית של המשתתפים, קבלת אישור מוסדות ורשויות רלוונטיים, מתן אפשרות לסירוב השתתפות או הפסקת המחקר בכל שלב מבלי לחשוש או להיפגע, שמירה על אנונימיות המשתתפים, ניהול רשומות ושמירתם בהתאם לחוק. נפנה את תשומת לב המנחים ותלמידי המחקר לכללי האתיקה כפי שנוסחו ב –APA Ethical Principles of Psychologists and Code of Conduct, ובניסויים בעלי השלכות רפואיות למסמך 'תקנות בריאות העם' (ניסויים רפואיים בבני אדם התשמ"א, 1980). מסמכים אלו נמצאים תחת קטגוריית "טפסים" באתר הפקולטה לחינוך.   

  1. מנחים שיחליטו שאין צורך בפנייה לוועדת האתיקה והנושא מטופל על ידם, בעת הגשת הצעת המחקר לתואר שני/ שלישי תצורף הבקשה חתומה על ידי הסטודנטים החוקרים והמנחים מבלי שוועדת האתיקה תטפל ישירות בבקשה.
  2. מנחים שיבקשו (מסיבות שונות) את אישור ועדת האתיקה של הפקולטה לחינוך, הסטודנטים יגישו לוועדה את הבקשה (קישור).
  3. במידה שוועדת האתיקה תדרוש זאת, יש להגיש בקשה מתוקנת בהתאם להערות.

טופס מקוון וועדת אתיקה 2020

נספחים למילוי הטופס המקוון:

1. טופס הסכמה מדעת להשתתפות במחקר

2. הצהרת הסטודנט החוקר והסכמת מנחה

3. מכתב להורים

מחקרי חברי סגל:

חברי סגל המעוניינים לקבל אישור ועדת אתיקה עבור מחקריהם, יגישו את הבקשה לוועדה (קישור). חברי סגל שידרשו לאישור הועדה על מנת לקדם את מחקריהם ברשות המחקר האוניברסיטאית ובמקומות נוספים, יחלו בוועדת האתיקה של הפקולטה לחינוך ולאחר מכן יפנו לוועדת האתיקה האוניברסיטאית, שרק היא המוסמכת להנפיק את האישור המוסמך. למותר לציין, שהוועדה האוניברסיטאית לא תדון בפניות שלא עברו את הועדה הבית ספרית.

בשאלות ניתן לפנות בדוא"ל לגב' שרית עמיאל- מרכזת הוועדה: sarit.amiel@biu.ac.il 

בתודה על שיתוף הפעולה,

יו"ר ועדת האתיקה: ד"ר מני יערי

חברי הועדה:

פרופ' יוסי הראל-פיש, פרופ' עפרה קורת, פרופ' דוד פסיג, פרופ' אלי הולצר, ד"ר ניר מדג'ר, ד"ר שירה אילוז, ד"ר ענת מועד, ד"ר מימי אלפסי, ד"ר נורית פז-ברוך

 

 

 

תאריך עדכון אחרון : 20/10/2021