English שלחו לחבר

אגרת למתמחים בהוראה לקראת שנת ההוראה הראשונה לאחר שנת ההתמחות

אגרת למתמחים בהוראה לקראת שנת ההוראה הראשונה לאחר שנת ההתמחות

 

למתמחים בהוראה

שלום וברכה, 

הנכם נמצאים עתה בסיומה של שנת ההתמחות בהוראה. בשנה זו התוודעתם למורכבות המקצוע ולחשיבותו הרבה. בשנה זו הייתם שותפים לתהליכי תמיכה והערכה, שסייעו לכם בשלב כניסתכם למקצוע ההוראה. להלן מידע אודות הרישיון ואודות המשך הפיתוח המקצועי במערכת החינוך, בשנה שלאחר ההתמחות בהוראה.

 

1. קבלת רישיון לעיסוק בהוראה

בסיום שנת ההתמחות עליכם לוודא שהערכה המסכמת המקוונת נערכה כראוי והועברה למשרד החינוך. לאחר עמידתכם בהצלחה בחובות שנת ההתמחות, כולל תהליכי ההערכה והשלמת חובות הסדנה, ועם הגשת מסמכי סיום לימודי תואר ותעודת ההוראה וסיום הצלחתכם בשנת התמחות, יונפק עבורכם הרישיון לעיסוק בהוראה, על ידי האגף הבכיר לכוח אדם בהוראה. (טל. 025604742).

המשמעות המעשית של קבלת הרישיון לעיסוק בהוראה היא המעבר ממעמד של "מתמחה", למעמד של "עובד הוראה חדש".

2. פיתוח מקצועי חובה לעובדי הוראה חדשים

על פי מתווה מדיניות "אופק חדש", הנכם נכנסים מהשנה שלאחר ההתמחות למערך של פיתוח מקצועי, המזכה גם קידום בדרגות. בשנה שלאחר ההתמחות עליכם להירשם לקורס חובה, המיועד לעובדי הוראה חדשים בלבד, והוא כולל מפגשים וליווי אישי.

היקף הקורס: 60 שעות, במתכונת של 40 שעות מפגש קבוצתי ו- 20 שעות ליווי אישי. קורס זה בלבד הוא המוכר לעובדי הוראה חדשים, לצורך קידום בהסכם אופק חדש. יש לתאם עם המנהל/המפקח את בחירת המלווה. המלווה יכול להיות החונך מההתמחות.

להלן ציטוט מחוזר מנכ"ל תש"ע 1 ב' בנושא: "בשנה הראשונה שלאחר ההתמחות אין לחייב את המורים החדשים להשתלב בקורסים אחרים או נוספים של פיתוח מקצועי, שכן הקורס למורים חדשים הוא הקורס המתאים במיוחד למורים החדשים בשלב כניסתם למקצוע. במקרים מיוחדים, כגון דרישה ללימודים בתחום יעדי המשרד, תאושר למורה החדש צבירת נקודות לקידום גם על קורס נוסף".

הירשמו לקורס באחת המכללות לחינוך או האוניברסיטאות, בזיקה לתחום ההוראה אותו הנכם מלמדים. הקורס הוא ייעודי למורים מאותו תחום דעת ומאותה שכבת גיל.

הרישום לקורס יעשה אצל רכז הקורסים לעובדי הוראה חדשים במכללה או באוניברסיטה.
בבר אילן ניתן להירשם באופן מקוון באתר היחידה לפיתוח המקצועי, בר אילן.

 

תאריך עדכון אחרון : 12/05/2015