English שלחו לחבר

תזות ודיסרטציות

ראה עבודות גם בשפה האנגלית

שנה סטודנט/ית מנחה
2020 בחינת מנגנוני תרומה ישירה, חיזוק ופיצוי הדדי בין תפקודים ניהוליים ואינטגרציה ויזומוטורית בכתיבה בילדים בכתה ב ובכתה ג MA אדדי בר, יעל פרופ' אסתר עדי-יפה
2020 איתור תלמידים אלימים בבתי הספר על ידי מוריהם תרומת מאפייני האלימות והקשר עם המורה MA אדרי-דודקביץ, בת-אל פרופ' יעקב יבלון
2020 הקשרים בין בחירת הורים, מידת שביעות הרצון, המעורבות, והציפיות של ההורים מביה"ס לבין יעילות בתי הספר היסודיים במגזר הערבי בישראל MA אלגמל, אמין ד"ר איריס בן דוד הדר
2020 שילוב בין חינוך פורמלי לבין חינוך בלתי פורמלי : השוואת תפיסות אנשי חינוך, הורים ותלמידים מערים ברמות חברתיות-כלכליות שונות PhD אשר, נעמי פרופ' שלמה רומי
2020 קוהרנטיות בין קובעי מדיניות לבין מנהלי בתי ספר : ‏ח‏קירת רפורמה פדגוגית בחינוך (אנגלית) MA ברוס, אליענה פרופ' חן שכטר
2020 פיתוח הכוונה עצמית במצבי קונפליקט אצל פרחי הוראה : תרומתה של התנסות סימולטיבית MA דגמי, שיר ד"ר שירה אילוז, פרופ' יעקב יבלון
2020 איתור תלמידים אלימים בבתי הספר על ידי מוריהם : תרומת מאפייני האלימות ואקלים בית הספר MA דסקלו, גיל פרופ' יעקב יבלון
2020 למידה שיתופית מהצלחות בקרב מורים לאנגלית בחטיבת הביניים : ‏ה‏גורמים המסייעים או המעכבים את תהליך הלמידה מהצלחות (אנגלית) MA הלוי, מירן פרופ' חן שכטר
2020 השפעת הנחיות גנריות וספציפיות לביצוע מטלת הבעה ויצירה בחומרים על: יצירתיות, הכוונה עצמית בלמידה והכוונה בין-אישית בגיל הרך MA וולפסון, ציפורה ד"ר טובה מיכלסקי
2020 הקשר בין גורמים אישיים וסביבתיים לבין רמת הדתיות של מתבגרים עם הפרעת קשב וריכוז PhD זולדן, דוד י פרופ' שלמה רומי
2020 גורמים חברתיים ותרבותיים המנבאים דפוסי תזונה והרגלי אכילה של בני נוער ערביים ויהודים בישראל MA חביב אללה, למיס פרופ' יוסי הראל-פיש
2020 "בקרוב אצלכם" : יחידנות בקרב בוגרים עם מוגבלות שכלית : הרובד האישי (intrapersonal), המשפחתי (interpersonal) והמערכתי (structural) של מודל הסטיגמה PhD חגואל, חגית פרופ' חבר חפציבה ליפשיץ
2020 מחשבות וניסיונות אובדניים ברצף האוטיסטי הרחב (אנגלית) MA ישעיהו הדס ד"ר יהונתן דבש, פרופ' נירית באומינגר-צביאלי
2020 כשל המרכזיות בקרב קוראים עם הפרעת קשב וריכוז : עדויות ממחקר חשיבה בקול MA לביא, ענת ד"ר מני יערי
2020 הקשר בין זהות דתית, רוחניות ו'סגנון השקעה רגשית' של סטודנטיות דתיות ללימודי היהדות לבין מוטיבציה ושביעות רצון מהלימודים MA לובר, יפעת פרופ' יעקב כץ
2020 כשל המרכזיות בקרב מבינים חלשים : עדויות ממחקר חשיבה בקול MA לנטין, שירלי ד"ר מני יערי
2020 קשרים בין תפקודים קוגניטיביים לבין הבנת הנקרא של טקסט סיפורי בקרב ילדים עם התפתחות תקינה וילדים עם ASD בתפקוד גבוה MA מירסקי, יפעת פרופ' נירית באומינגר-צביאלי, ד"ר יעל קמחי
2020 מדיניות המימון של החינוך לילדי קבוצות אתנו-תרבותיות ייחודיות אמידת השוויוניות והשוויון במימון החינוך לילדי החרדים הלומדים בבית הספר היסודי בישראל MA מעודד, רות ד"ר איריס בן דוד הדר
2020 השפעות סמנטיות על עיבוד מורפולוגי סמוי ומפורש : השוואה בין קוראים תקינים לקוראים עם דיסלקציה MA מרטון, רעות פרופ' רחל שיף
2020 הצפה רגשית אמהית, ויסות רגשות של האם וסגנונות הורות כמנבאים ויסות רגשות אצל ילדים מודל של תיווך כפול ורציף MA נחום, נטע ד"ר ענת מועד
2020 תרומת פידבק לתהליכי למידה סטטיסטית באופנות השמיעתית, תוך הבחנה בין למידה סמויה ללמידה מפורשת : השוואה בין קוראים עם דיסלקסיה לקוראים שהתפתחותם תקינה MA סטר, גלית פרופ' רחל שיף
2020 יחידאות בקרב בוגרים עם מוגבלות שכלית במגזר הערבי השוואה בין נשים לבין גברים מפרספקטיבה של תיאוריות פסיכולוגיות (התקשרות,אינטימיות), תיאוריות מודרניות של יחידאות (בחירה, היעדר הזדמנויות) והבדלים באינטליגנציה הרגשית בין שתי הקבוצות MA עדילה, מג'דולין פרופ' חבר חפציבה ליפשיץ
2020 "מוזימטיקה" שתי תוכניות התערבות להבנת היסודות המתמטיים במוזיקה ותרומתם ללמידה מתמטית בקרב תלמידי כיתות ג' ו-ד' (אנגלית) PhD עזריהו, ליבי פרופ' אסתר עדי-יפה
2020 תפיסות מורים ומנהלים את תפקידם של מנהלי בתי הספר בנושא הפיתוח המקצועי של המורים לקראת המיומנויות הדרושות במאה ה-21 MA צנטנר, רוזלין ד"ר איריס בן דוד הדר
2020 בחינת מטרות הישג חברתיות בקרב תלמידים בבית הספר היסודי כמנבאים של התנהגות סיכון בתיכון MA קלרשטיין, עידן פרופ' ניר מדג'ר