סגל מנהלי

English שלחו לחבר
סגן מנהלי
שם תפקיד טלפון
אוולין מור גב' אוולין מור סגנית מינהלית 03-5318440
תואר ראשון
שם תפקיד טלפון
גב' אמסלם ענת יועצת סטודנטים לתואר ראשון 03-5318469
יפית ארז גב' ארז יפית מזכירת סגן מנהל ביה"ס לחינוך 03-5318440
תואר שני
שם תפקיד טלפון
גב' חקלאי שרון יועצת הסטודנטים לתואר שני 0773063700
גב' גולן חן מתאמת בתואר שני 0773063703
גב' גולדברג מיטל מתאמת תכניות לימודים בתואר שני 0773063701
תואר שלישי
שם תפקיד טלפון
גב' עמיאל שרית מרכזת תואר שלישי 03-5317650
הכשרת מורים
שם תפקיד טלפון
גב' ברקוביץ סנאי אביטל מתאמת היחידה ללימודי הוראה ,סטאז' ופיתוח מקצועי 03-5318442
גב' סירי חגית רכזת החוג להכשרת מורים 03-5318442
היחידה להשתלמות והדרכה
שם תפקיד טלפון
ד"ר בירגר רותי ראש היחידה לפיתוח מקצועי
מר מרציאנו חיים מנהל היחידה לפיתוח מקצועי
מר צדוק שחר מנהל שיווק ופיתוח
גב' שי אודליה מרכזת המשרד
גב' בוסי אורין רכזת גמולים
גב' עדני הכהן נורית מזכירה ורכזת מידע
המרכז לפיתוח ותמיכה במעבדות בית הספר
שם תפקיד טלפון
גב' הפנר צילה מרכזת - המרכז לפיתוח ותמיכה במעבדות הביולוגיה בבתי-הספר 03-5318751 03-6352124
יעקובי מיכל לבורנטית הוראה
גב' בלנגה בטי עובדת מעבדה 03-5318751, 03-6352124
גב' ירום רות לבורנטית - המרכז לפיתוח ותמיכה במעבדות הביולוגיה בבתי-הספר 03-5318751, 03-6352124
המעבדות למדיה דיגיטלית / אולפני הטלוויזיה
שם תפקיד טלפון
מר קהימקר מאור טכנאי צילום ובקרה 03-7384676, 03-5318399
גב' סולטאני נעמה תומכת טכנית בצילום, עריכה ומיחשוב 03-5318399
מר בן-נון איתן מנהל המעבדות למדיה דיגטלית - אולפני טלוויזיה 03-5318399
הנהלת חשבונות
שם תפקיד טלפון
גב' קהלני איילת מרכזת תקציבים 03-5318339
ספריה
שם תפקיד טלפון
מר פולצ'ק בועז ספרן 03-5318464
גב' רובינשטיין מירי מנהלת הספרייה 03-5318464
בעלי תפקידים אחרים
שם תפקיד טלפון
גב' ברוד לאה רכזת קידומי סגל אקדמי 03-5318557
גב' עובד רונית יועצת טכנולוגיות פדגוגית 03-5318596
מר קוריש מידן יועץ מחשוב ומרכז פרויקטים 03-5317867
גב' חוה גואטה מזכירת סגנית ראש ביה"ס לחינוך וראש החוג למתמחים.מרכזת ועדת האתיקה. מרכזת הבחינה הביבליוגרפית ומרכזת עוזרי הוראה 03-5318094
גב' פולק צילה מזכירת הקתדרה לחינוך לערכים לסובלנות ולשלום ע"ש ד"ר יוסף בורג - קתדרת אונסקו 03-5318591; 03-5317881
גב' ברוק רנה מזכירה של מרכז בייקר 03-5318704