תזות ודיסרטציות

ראה עבודות גם בשפה האנגלית

שנה כותרת סוג שם הסטודנט מנחה
2017 פיתוח מקצועי של מורים למתמטיקה בתכנון וביצוע שיעור משולב טכנולוגיה והכוונה עצמית בגישה היפנית תואר שלישי אביטל, חוה קרמרסקי ברכה
2017 הוראת פתרון משוואות במתמטיקה בחטיבת הביניים בדרך רלציונית, רב-ייצוגית ואלגוריתמית, והקשר להישגים ולמוטיבציה ללמידה של תלמידים MA ניסן, טלי
2017 מודל טיפוח הכוונה עצמית בלמידה וצרכים פסיכולוגיים : אוטונומיה, שייכות ויכולת, להעלאת הישגים בפתרון בעיות במתמטיקה תואר שלישי קולושי-מינסקר, ענבל קרמרסקי ברכה
2017 השפעת אימון להכוונה עצמית בלמידה כפלטפורמה לשיח אורייני רב-תחומי בשפה ומתמטיקה בקרב לומדים צעירים תואר שלישי שלי-הובר, הדס קרמרסקי ברכה
2016 דפוסי תנועות עין (Eye tracking‏) המאפיינים סגנון קוגניטיבי (הוליסטי-אנליטי) במטלה מסווגת סגנון ובניתוח גרפים תואר שלישי ניצן-תמר, אורטל
2015 שיח מתמטי - מטה קוגניטיבי כמסייע להצלחה בהבנת מושג השוויון במתמטיקה במונחי שקילות, בקרב תלמידי כיתה א MA מנחם, אביבית קרמרסקי ברכה
2015 חקר הוראה ולמידה של מורים ותלמידיהם בגישה מטה-קוגניטיבית : השוואה בין טיפוח ידע על הקוגניציה ובין רגולציה של הקוגניציה תואר שלישי שילה, ענת קרמרסקי ברכה
2014 השפעת מודל דעיכה (fading) לשיפוט מטה-קוגניטיבי בפתרון בעיות מתמטיות אצל תלמידים בעלי לקות למידה מתמטית ותלמידים ללא לקות מתמטית תואר שלישי גידלביץ, סטלה קרמרסקי ברכה
2013 חקר התנהגות הפנייה לעזרה של תלמידים כאסטרטגיה של הכוונה עצמית בלמידה (SRL) בשלבי התפתחות ותחומי דעת שונים תואר שלישי מיוחס, אורית קרמרסקי ברכה
2013 השפעת טיפוח שיח מתמטי-מטה-קוגנטיבי על אוריינות מתמטית של ילדי גן MA נאמן, רותי קרמרסקי ברכה
2012 מערכת למידה טכנולוגית מתקדמת כסביבה לפיתוח הכוונה עצמית בלמידה ובהוראה, אמונות אפיסטמולוגיות וידע פדגוגי בפרספקטיבות "מורה ותלמיד" בקרב פרחי הוראה תואר שלישי גוטמן, מריה קרמרסקי ברכה
2011 חקר תכנית התערבות הוליסטית להכוונה עצמית בלמידה בהיבט מטה-קוגניטיבי ומוטיבציוני-רגשי אצל הלומד הצעיר בהקשר של אוריינות מתמטית תואר שלישי רוזן, מרב קרמרסקי ברכה
2010 פיתוח הכוונה עצמית פדגוגית אצל פרחי הוראה בסביבה מתוקשבת נתמכת רפלקציה במוקדים שונים תואר שלישי כהן, זהבית קרמרסקי ברכה
2010 בחינת רמזים מטה-קוגניטיביים גלויים מול סמויים בעת פתרון בעיות ושיח מתמטי בסביבה ממוחשבת MA פרידמן, שלי קרמרסקי ברכה
2009 מקצועיות המורה והקשר שלה למקצועיות הנהלת בית הספר בתפיסות פדגוגיות וידע פדגוגי כללי MA וינברג, רוית
2009 פיתוח מכוונות עצמית (SRL‏) בקורס מתוקשב בסטטיסטיקה עם תמיכה מטה קוגניטיבית - חברתית בפורום MA ויסברט, סילבי קרמרסקי ברכה
2009 תכניות הלימודים החדשות להוראת המתמטיקה בכיתה א’: מחקר משווה MA סורקין, אינה
2009 פיתוח יכולתם של מורים למתמטיקה בבית ספר יסודי להוכיח ולתכנן שיעורים בנושא: טענות אלגבריות בסיוע הכוונה מטה קוגניטיבית MA שילה, ענת קרמרסקי ברכה
2008 השפעת אימון בפרשנות מטלה על הישגים במטלה, חוללות עצמית פדגוגית ומוטיבציה בלמידה בקרב פרחי הוראה MA מימון, קרן
2008 פתרון בעיות מילוליות בחשבון ברמת רכישה ובסוגי העברה (קרובה ורחוקה) תוך פיתוח יכולות להכוונה עצמית בלמידה בקרב תלמידי כתות ג’ בעלי רמות הישגים שונות MA קולושי-מינסקר, ענבל
2006 תרומת משוב עמיתים מטה קוגניטיבי מובנה בפורום מתוקשב על פיתוח אוריינות מתמטית ושיח מתמטי MA דודאי, ורד קרמרסקי ברכה
2006 הכוונה מטה-קוגניטיבית כללית וספציפית והשפעתה על הישגי התלמידים בתחום הצבה לתוך תבנית מספר בקרב תלמידי כיתה ז’ MA שרון, שרה
2005 השפעת אינטראקציות מטה-קוגניטיביות בסביבת ה- e-learning על פיתוח הבנת מושג "השיפוע" ומכוונות עצמית (Self-regulated learning) MA גוטמן, מריה קרמרסקי ברכה
2005 הכוונה עצמית בלמידה ורכישת מיומנויות חברתיות בכיתות שילוב, בכיתות מקדמות ובכיתות רגילות MA שגיא, דבי
2004 פיתוח אוריינות מתמטית בקבוצת דיון מתוקשבת בגישה מטה קוגניטיבית MA מזרחי, נאוה קרמרסקי ברכה