תזות ודיסרטציות

ראה עבודות גם בשפה האנגלית

שנה כותרת סוג שם הסטודנט מנחה
2017 לטרליזציה מוחית ושיתוף פעולה בין ההמיספרות בהחלטה לקסיקלית, בקרב בוגרים עם מוגבלות שכלית ללא אטיולוגיה ספציפית, ובוגרים עם תסמונת דאון בהשוואה לבוגרים עם התפתחות תקינה MA כהן, בת-אל
2017 השפעת גרייה חשמלית שטחית מסוג tDCS על שליטה קוגניטיבית של נבדקים בריאים תואר שלישי מצויינים-גורליק, שלומית משעל נירה
2017 השפעת ההיררכיה האונטולוגית על תפיסת היברידים אצל ילדים בעלי התפתחות תקינה וילדים בעלי לקות שפתית (אנגלית) תואר שלישי סנהדראי, נאוה
2017 הבנה והפקה של מחוות בקרב ילדים עם לקות שפה ספציפית (SLI) וילדים עם שיתוק מוחין (CP) בגיל טרום בית-ספר, ובחינת תכנית התערבות לשיפור הבנה והפקת המחוות תואר שלישי שמיר, ענבל
2016 עיבוד המיספרי של דו משמעות פיגורטיבית אצל מבוגרים בספקטרום האוטיסטי וחולים בסכיזופרניה תואר שלישי סבן-בצלאל, רונית משעל נירה
2016 עיבוד המיספרי של מטפורות בגנטיקה בקרב תלמידי בית ספר על יסודי תואר שלישי פרנקו, ציפי משעל נירה
2016 השפעת אימון לשיפור תפקודים ניהוליים בביצוע מטלת multitasking בקרב ילדים עם ADHD MA צרפתי, סמדר דדו
2016 הבנת מטפורות מילוליות וחזותיות בקרב ילדים לקויי למידה והקשר ליכולת מילולית ולא מילולית MA שרקייה-שמליה, אסמא משעל נירה
2015 שימוש בידע הסמנטי ובידע הפרגמטי בהבנת משפטים : מחקר גרייה מוחית חשמלית MA אוסובלנסקי, חגית משעל נירה
2014 עיבוד המיספרי של אירוניות וניבים על ידי מבוגרים עם דיסלקציה MA אדלר-קורל, נעמה משעל נירה
2014 הקשר בין יכולת הבנה מטפורית ללטרליזציה מוחית בסכיזופרניה : מחקר הדמיה תפקודית בעזרת תהודה מגנטית MA בן-אהרן, ארנה משעל נירה
2014 השפעת גזע הפנים, מידת מובחנותן וכיוון הצגתן על זיהוין בקרב ילדים עם אוטיזם בהשוואה לילדים עם התפתחות תקינה MA מנולה, ענת
2014 משתנים שפתיים במעברים מנושא לנושא בקרב ילדים ומתבגרים בעלי אוטיזם בתפקוד גבוה ותסמונת אספגר ‬ (אנגלית) MA מץ, תמר
2014 התפתחות הבנה והפקה של שפה מטפורית בספקטרום האוטיסטי ולקויי למידה תואר שלישי קסירר, ענת משעל נירה
2014 שילוב טכניקת EMG ופרדיגמה PPI לזיהוי פרמטרים פיזיולוגים בקרב נבדקים עם ADHD תואר שלישי רביצ’ב, שמעון
2014 השפעת עומק העיבוד על הקניית מטפורות מילוליות וויזואליות בקרב מתבגרים ומבוגרים בעלי מוגבלות שכלית עם וללא תסמונת דאון תואר שלישי שניצר, שלומית
2013 תפקודי זיכרון וזיכרון אפיזודי בפרט, בקרב אוכלוסיית הלוקים ב-ASD בתפקוד הנמוך MA זגורי, הודיה משעל נירה
2013 השפעת גרייה חשמלית שיטחית מסוג tDCS על יכולות שליפת המילים של מבוגרים בריאים ואפאזים דוברי עברית תואר שלישי ליפשיץ-בן בשט, עדי משעל נירה
2013 השפעת תכנית התערבות מטה-קוגניטיבית על היכולת של ילדי גן להתמקד ספונטנית בכמויות ובמבנים מתמטיים MA שריר, טל
2011 תכנית התערבות לשיפור הבנת השפה המטפורית בקרב תלמידים בעלי לקות למידה בבית ספר יסודי MA חנש, מרב משעל נירה