תזות ודיסרטציות

ראה עבודות גם בשפה האנגלית

שנה כותרת סוג שם הסטודנט מנחה
2018 אינטליגנציה רגשית והון פסיכולוגי : השוואה בין בוגרים עם מוגבלות שכלית לבין בוגרים עם התפתחות תקינה MA מלכה-צמח, יעל ליפשיץ חפציבה
2017 התפתחות האינטליגנציה והזיכרון בקרב מתבגרים ומבוגרים עם תסמונת דאון בזיקה לשלושה נתיבים: לקוי, יציב או מתמשך (מפצה) ותרומת גורמים אנדוגניים ואקסוגניים למדדים אלה תואר שלישי בוסתן, נעה ליפשיץ חפציבה
2017 לטרליזציה מוחית ושיתוף פעולה בין ההמיספרות בהחלטה לקסיקלית, בקרב בוגרים עם מוגבלות שכלית ללא אטיולוגיה ספציפית, ובוגרים עם תסמונת דאון בהשוואה לבוגרים עם התפתחות תקינה MA כהן, בת-אל
2017 איכות האינטראקציה התיווכית בשיטת ה-MISC, בין הצוות במעונות יום לבין ילדים בעלי מוגבלות שכלית בזיקה לאמונות הצוות כלפי ההתקדמות וההתפתחות של ילדים אלה MA סוקולובסקי, נטלי ליפשיץ חפציבה
2016 נתיבי התפתחות האינטליגנציה והזיכרון בתקופת ההתבגרות והבגרות בקרב בעלי מגבלה שכלית בהשוואה לבעלי התפתחות תקינה : שלושה נתיבים אפשריים: לקוי, מקביל או מתמשך תואר שלישי חן, אירית
2016 ליווי ותמיכה רוחנית של החולה הסופני : תפיסת התפקיד מנקודת מבטו של התומך MA סבאג-גוטמן, דפנה ליפשיץ חפציבה
2016 השפעת השתתפות בסדנה בנושא תכנית לימודים המקדמת חינוך אורייני לתלמידים עם מוגבלות שכלית קשה ועמוקה, על עמדות צוות בית הספר כלפי החדרת שינויים, יכולת השתנות קוגניטיבית, תכנון לימודים ועבודת צוות MA ספיר, אפרת
2015 שימוש במעבדי קריאה - פונולוגי, אורתוגראפי, סמנטי והקשר בקרב ילדים ומתבגרים בעלי מוגבלות שכלית בזיקה לגילם הכרונולוגי והשכלי MA פרוינדליך, אסתי
2014 טרילוגיה של תופעת המנהיגות באוכלוסיה בעלת מוגבלות שכלית : כישורים, סגנון מנהיגותי ויחסי הגומלין בין מנהיגים למונהגים תואר שלישי נסים, שושנה
2014 הבדלים הקשורים לגיל באינטליגנציה, מהירות עיבוד וזיכרון בקרב מבוגרים ומזדקנים בעלי מוגבלות שכלית בהשוואה למבוגרים בעלי התפתחות טיפוסית : נתיב מואץ או מקביל תואר שלישי צמח, מורן
2014 ‫ מטה אנליזה של מחקרי זיכרון עבודה וזיכרון מרומז בקרב אוכלוסיות בעלות מוגבלות שכלית : מוגבלות שכלית ללא אטיולוגיה ספציפית, תסמונת דאון ותסמונת וויליאמס, בהשוואה לבעלי ההתפתחות התקינה תואר שלישי שטיין, שרית
2014 השפעת עומק העיבוד על הקניית מטפורות מילוליות וויזואליות בקרב מתבגרים ומבוגרים בעלי מוגבלות שכלית עם וללא תסמונת דאון תואר שלישי שניצר, שלומית
2013 השפעת תכנית התערבות בשיטת ה-MISC על תחושת העומס ועל איכות האינטראקציה בין מטפלים לבין קשישים חולי אלצהיימר MA אלמלם, טל ליפשיץ חפציבה
2013 השפעת תכנית התערבות בשיטת ה-MISC על תחושת העומס הרגשי ועל איכות האינטראקציה בין מטפלים עיקריים (caregivers) לבין קשישים חולי אלצהיימר MA עבד אלקאדר, סמיחה ליפשיץ חפציבה
2012 תהליכי זכרון דקלרטיבי ופרוצדורלי בקרב בעלי תסמנת וילימס, בעלי תסמנת דאון ובעלי תסמנת ה-X השביר בהשואה לבעלי התפתחות תקינה בעלי רמה קוגניטיבית זהה MA יחיה, מיטל
2012 השפעת תכנית התערבות בשיטת MISC על איכות האינטראקציה בין צוות לחניכים בעלי פיגור שכלי קשה ועמוק ועל המדדים הקוגניטיביים, הרגשיים וההתנהגותיים בתפקוד החניכים MA נודלמן, סימונה ליפשיץ חפציבה
2012 תיאוריית המיינד, זיכרון אפיזודי ומטה-זיכרון בקרב נבדקים בעלי פיגור שכלי ללא אטיולוגיה ספציפית, בעלי תסמונת דאון, בעלי תסמונת ה-X השביר, בהשוואה לבעלי התפתחות תקינה MA רחמים-סבירסקי, נעמה ליפשיץ חפציבה
2010 תפיסת המגבלה והדימוי העצמי בקרב מתבגרים עם לקות שמיעה עפ"י מודל ההשוואה החברתית (Festinger, 1954) בזיקה למודל השילוב (אינדיבידואלי/כתתי) וסוג הלקות (כבדי שמיעה/חירשים) MA ברלינר, מתת ליפשיץ חפציבה
2009 עיבוד מידע חברתי ודימוי עצמי בקרב תלמידים בעלי לקות למידה על פי מודל ההשוואה החברתית: בהשוואת עצמם לתלמידים מקבוצת השווים ובהשוואת עצמם לתלמידים בעלי התפתחות תקינה, בזיקה למסגרת החינוכית (חטיבה צעירה/רגילה) MA בן-דוד, ליבת ליפשיץ חפציבה
2009 מודל למיפוי הקושי ותהליכי החשיבה בפתרון אנלוגיות מושגיות ותפישתיות באמצעות אבחון דינאמי בקרב מתבגרים ומבוגרים בעלי פיגור שכלי MA צמח, מורן ליפשיץ חפציבה
2007 תרבות השילוב "inclusion culture": עמדות מורים במגזר הערבי כלפי שילוב תלמידים בעלי סוגי חריגויות שונים ותחושת מסוגלות להתמודד עם תלמידים אלה בזיקה לסגנונות הקיום, סוג המוסד (חט"ב/תיכון) וסוג בית הספר (משלב/לא משלב) MA עיראקי, פותון ליפשיץ חפציבה
2006 עמדות מורים וסייעים העובדים עם תלמידים בעלי פיגור שכלי כלפי הגדרת הפיגור השכלי החדשה ונכונותם לשינויים המתחייבים מיישום חוק החינוך המיוחד, בזיקה לעמדותיהם החינוכיות הכלליות (פרוגרסיביות/שמרנות) MA ניסים, שושנה ליפשיץ חפציבה
2004 השפעת תכנית "הכנה לעתיד" על המוכנות לזקנה ועל איכות החיים בקרב מבוגרים בעלי פיגור שכלי MA שרייבר מיכל ליפשיץ חפציבה
2003 עמדותיהם של אנשי חינוך מהחינוך המיוחד ומהחינוך הרגיל כלפי החייאה וטיפול בתינוקות פגועים וכלפי שילוב תלמידים בעלי צרכים מיוחדים בחינוך הרגיל MA בודניוק ענת ליפשיץ חפציבה
2001 הדימוי העצמי בקרב ילדים צעירים בעלי שיתוק מוחין בהשוואה לילדים בעלי התפתחות תקינה ובזיקה לשיטת הטיפול והמסגרת החינוכית MA בנט-יובל רבקה ליפשיץ חפציבה