תזות ודיסרטציות

English שלחו לחבר

ראה עבודות גם בשפה האנגלית

שנה סטודנט/ית מנחה
2016 השפעת הכוונה מטה-קוגניטיבית המשולבת בספר אלקטרוני חינוכי על התפתחות ניצני אוריינות בקרב ילדים עם סיכון ללקות למידה MA ליפשיץ-זריצקי, עירית פרופ' עדינה שמיר
2016 שיקולים ניהוליים חינוכיים בהצבת מורים בכיתותיהם : חקר מקרה של הצבת מורי מתמטיקה בהוראת 3,4,5 יחידות בגרות בישראל MA לנדא, הדס פרופ' יוסף קליין
2016 עמדותיהם של בוגרים שנדחו חברתית בשנות בית הספר כלפי קבוצות מיעוט וזרים : האם קיימים משתנים התורמים לשוני בעמדותיהם PhD מאור, רֹתם פרופ' זהבית גרוס
2016 השפעת מנגנוני המלצות משימה על עודף המידע ומדדי ההצלחה של משתתפי דיון קולקטיבי רחב היקף PhD מורגנשטרן, עֹופר פרופ' דוד פסיג
2016 האוטונומיה של מנהיגות הביניים בבתי ספר : חקר-מקרה: רכזי שכבה MA מזרחי, דנה פרופ' יוסף קליין
2016 עמדות כלפי שילוב תלמידים עם הפרעות התנהגות במערכת החינוך הרגילה ורמת האמפתיה כלפיהם : השוואה בין מורים לבין הורים וחברי קבוצת השווים MA מתיתיהו, נעמה פרופ' שלמה רומי
2016 דפוסי תנועות עין (Eye tracking‏) המאפיינים סגנון קוגניטיבי (הוליסטי-אנליטי) במטלה מסווגת סגנון ובניתוח גרפים PhD ניצן-תמר, אורטל פרופ' , פרופ' ברכה קרמרסקי
2016 גורמים פסיכו-חברתיים המנבאים נשירה סמויה בקרב אוכלוסיית התלמידים הערביים בישראל PhD נסיר-שלופה, אמל פרופ' יוסי הראל-פיש
2016 ליווי ותמיכה רוחנית של החולה הסופני : תפיסת התפקיד מנקודת מבטו של התומך MA סבאג-גוטמן, דפנה פרופ' חפציבה ליפשיץ
2016 עיבוד המיספרי של דו משמעות פיגורטיבית אצל מבוגרים בספקטרום האוטיסטי וחולים בסכיזופרניה PhD סבן-בצלאל, רונית פרופ' נירה משעל
2016 מעורבותם של הורים ומורים כמבוגרים משמעותיים, תהליך גיבוש זהות אישית, אתנית ויהודית, ודפוסי שתייה מסוכנת של אלכוהול בקרב בני נוער עולים מבני המנשה MA סגל, מרב פרופ' יוסי הראל-פיש
2016 תרומת דפוסי ההתקשרות והאקלים המשפחתי לקשרים עם בני הגיל, מידת התוקפנות וסגנונות התירבות של בני עולים מאתיופיה MA סויד-גרינברג, יפית ד"ר , פרופ' ישראל ריץ
2016 סגנון התמודדות בהשגת זהות קונפליקטואלית : בחירת סגנון התמודדות עם קונפליקט דת ומיניות בקרב מתבגרים דתיים לאומיים MA סיון, עופר פרופ' זהבית גרוס, ד"ר אלי שכטר
2016 השפעת השתתפות בסדנה בנושא תכנית לימודים המקדמת חינוך אורייני לתלמידים עם מוגבלות שכלית קשה ועמוקה, על עמדות צוות בית הספר כלפי החדרת שינויים, יכולת השתנות קוגניטיבית, תכנון לימודים ועבודת צוות MA ספיר, אפרת ד"ר דליה טל, פרופ' חפציבה ליפשיץ
2016 תהליכי אקספלורציה זהותית בקרב מאומצים MA עוזר-ברגר, טל ד"ר מאיה כהן-מלייב, ד"ר אלי שכטר
2016 הקשר בין דמיון פנים בין הורים לילדיהם, לבין השקעה הורית ואיכות הקשר ביניהם MA עומר, כרמית ד"ר אור כץ, פרופ' אסתר עדי-יפה
2016 בחינת הקהילה המקצועית הלומדת בבתי ספר לחינוך מיוחד עבור ילדים בספקטרום האוטיסטי (אנגלית) PhD פלדמן, ניב פרופ' חן שכטר
2016 האחדת פסיקה הלכתית: בין הכלה לדחיקה : עיונים ראשונים על מגמות של האחדת הפסיקה ההלכתית בזיקה להגות ההלכתית של רבני מרוקו בתוך השיח ההלכתי הגבוה במדינת ישראל במאה העשרים MA פנגלה, שרון ד"ר ארי זיבוטופסקי
2016 גורמים גופניים, משפחתיים ורגשיים המנבאים הצלחה בתוכנית רב-תחומית לירידה במשקל בקרב ילדים PhD פנטנוביץ’, מיכל פרופ' יעקב כץ
2016 עיבוד המיספרי של מטפורות בגנטיקה בקרב תלמידי בית ספר על יסודי PhD פרנקו, ציפי פרופ' נירה משעל
2016 מודל למידה והתפתחות מקצועית מבוססת תבונת המונים ברשתות חברתיות PhD צורף, ליאור פרופ' דוד פסיג
2016 השפעת אימון לשיפור תפקודים ניהוליים בביצוע מטלת multitasking בקרב ילדים עם ADHD MA צרפתי, סמדר דדו ד"ר יצחק וייס, פרופ' נירה משעל
2016 הקשר בין מעורבות בספורט תחרותי מאורגן לבין רווחה נפשית, הישגים, ודפוסי התנהגות בריאים בקרב בני נוער בישראל MA צ’ייקובסקי, עמוס פרופ' יוסי הראל-פיש
2016 יכולות הבנה ושחזור סיפור בקרב ילדים על הרצף האוטיסטי בהשוואה לילדים עם התפתחות תקינה MA קדוש, ליאת פרופ' נירית באומינגר
2016 מודל משולב לניבוי מאפייני סגל ההוראה ולניבוי הישגי תלמידים בבתי ספר יסודיים בישראל (אנגלית) PhD קדח, מואפק פרופ' חן שכטר