תזות ודיסרטציות

English שלחו לחבר

ראה עבודות גם בשפה האנגלית

שנה סטודנט/ית מנחה
1978 התפתחות ההבנה ההסתברותית אצל הילד בקשר למשתני גיל, מין, רמה סוציו-אקונומית, רמת מישכל ושיטה MA מליץ עמרם פרופ' יוסף גלנץ
1978 פתוח תכנית לימודים במדע פיזיקלי <כימיה-פיזיקה> ודרכי הוראה מותאמים לתלמידים חלשים בבית-הספר העל-יסודי PhD מניס, יוסף פרופ'
1978 החינוך הדתי של הבת MA פירר חוה פרופ' אליעזר שטרן
1978 יעילותה של תוכנית ההעשרה האינסטרומנטלית להשתנות קוגניטיבית ודידקטית של תלמידות סמינר MA שר-שלום יעל פרופ' ראובן פוירשטיין
1978 המשחק ככלי העשרה על פי תכנית הרב"ה-בי MA תמיר עדינה פרופ' יעקב רנד
1977 המרכיב המוטורי והמרכיב הויזואלי בתהליך הכתיבה MA אברמוביץ נעמי פרופ'
1977 בדיקת יעילותו של המטול העקיף בהוראת מערכות הידרוליות במטוסים MA איוניר חיים ד"ר
1977 ערכים ומניעים לבחירת המקצוע אצל תלמידות בסמינרים להכשרת מורים במגמה לגננות והקשר ביניהם לבין מישתני-רקע שונים MA איילון שרה ד"ר
1977 שיטת ההוראה בקבוצות בהשואה לשיטה הפרונטלית כגורם להורדת חרדה אצל תלמידים MA ארליך רבקה ד"ר זאב שפניר
1977 הישיבה התיכונית, האידיאל החינוכי והמציאות MA בא-גד אליעזר פרופ' אליעזר שטרן
1977 קריטריונים בהכוון דיפרנציאלי ובמיון ללימודי המשך במסגרת בית הספר המקיף MA בגליקטר חדוה פרופ' ישראל ריץ
1977 מכשיר למדידת פוטנציאל למידה בגן ילדים, עבוד והתאמה לתנאי הארץ MA גלובמן רבקה ד"ר , פרופ' יעקב רנד
1977 יצירתיות ואוטונומיה אצל ילדים מבוססים וטעוני טיפוח על רקע הבדלי גיל MA גרון רבקה פרופ' יוסף גלנץ
1977 משנתו החינוכית של רבי יהודה החסיד על פי "ספר החסידים" MA זליגר טובה פרופ' דב רפל
1977 המשל התלמודי כשיטה חנוכית וכמעביר תכנים חנוכיים MA ירחי אהרון פרופ' דב רפל
1977 בית הספר הדתי ותלמידים שמשפחתם אינה דתית, בעיני מורים והורים MA כרמיאל לאה פרופ' יוסף גלנץ
1977 הערכה דיאגנוסטית של פרחי הוראה לקראת קידומם במוסד להכשרת מורים MA מברך זמירה פרופ' אליעזר שטרן
1977 הקשר בין עוצמת הצרכים הסוציאליים של המורה ובין הצלחתו בהוראה MA רוזמרין שושנה ד"ר זאב שפניר
1977 גורמי התנהגות בעיתית אצל תלמידים במרכז הנוער MA רוטשילד גדעון פרופ' ישראל ריץ
1977 ציפיות תפקידי המין - Sex roles expectations בקרב הנוער הישראלי MA שחר חנה פרופ' , פרופ' יעקב רנד
1977 דמוי עצמי ודמוי בית הספר אצל תלמידים טעוני טפוח MA שטרן משה פרופ' יוסף גלנץ
1977 מערכת-החנוך כתורמת עיקרית להמשכיות-ושינוי של היהדות החרדית-הקיצונית שבירושלים PhD שנלר, רפאל פרופ'
1976 תנודתיות בתפקודי תפיסה וקריאה אצל ילדים בעלי לקויי למידה MA אביעזר יערה פרופ'
1976 הפעלת פעילים במערכת החינוך המשלים - מטרות ושיטות עבודה MA אלישיב יצחק פרופ' מרים שמידע
1976 מערכות חינוך מקצועי לנוער המתבגר בשוויצריה ובישראל - הדומה והשונה MA בליצקי חיים פרופ' יעקב עירם