תזות ודיסרטציות

English שלחו לחבר

ראה עבודות גם בשפה האנגלית

שנה סטודנט/ית מנחה
1970 גישות ודרכים בהתיחסות לנושא אמונה ומדע בבית הספר הדתי MA שנלר רפאל פרופ' דןד אוקס, פרופ' יוסף גלנץ