תזות ודיסרטציות

English שלחו לחבר

ראה עבודות גם בשפה האנגלית

שנה סטודנט/ית מנחה
2016 סוציאליזציה וזהות נשית של בנות יוצאות אתיופיה בוגרות אולפנה בישראל MA אלמו, אביבה פרופ' זהבית גרוס
2016 מבנה מטרות כיתתי כגורם הממתן בין מטרות הישג אקדמיות למטרות הישג חברתיות של תלמידים MA אמית, שירה ד"ר ניר מדג'ר
2016 ‫פיתוח שיח חברתי בקרב ילדים עם אוטיזם בעלי יכולת מילולית מוגבלת בזיקה לתפקודים הניהוליים MA אסטרוגו, יעל פרופ' נירית באומינגר
2016 ידע הורי ותפיסה הורית על איכות מעונות יום בישראל : האם ניתן לחולל שינוי? MA ארד-טורחנסקי, אילת פרופ' אסתר עדי-יפה, ד"ר צילי שוחט
2016 הקשר בין סינכרוניזציה בין-חושית ובין כישורי חשבון וקריאה בקרב ילדים בבית הספר היסודי PhD בדיר, חריה פרופ' זמירה מברך, ד"ר אלינור סאיג-חדאד
2016 הבדלים בתפקוד בתי ספר בשנים שבהן מתקיים מבחן מיצ"ב פנימי וחיצוני MA בוסתנאי-חלפון, אדוה פרופ' יוסף קליין
2016 הקשר בין אופני החשיבה המובילים ליצירתיות לבין תפקודים ניהוליים : האם הוא דומה עבור חשיבה מתכנסת לעומת חשיבה מסתעפת? MA בורדמן, ולרי פרופ' אסתר עדי-יפה
2016 למידה וגיבוש זיכרון פרוצדוראלי במתבגרים עם ADHD MA בלזר, דפנה פרופ' אסתר עדי-יפה
2016 ייצוגים חברתיים של מחוננות קוגניטיבית בקרב הורים לילדים מחוננים והורים לילדים שאינם מחוננים במרכז ובפריפריה בישראל PhD בן ארצי שיבר, נאוה פרופ' דבורה קורט
2016 השפעות סביבות למידה מעצימות מתוקשבות על מכוונות עצמית בלמידה, ידע תוכן פדגוגי טכנולוגי ומסוגלות עצמית בהטמעת טכנולוגיה בקרב פרחי הוראה (אנגלית) MA בן-אהרן, דנית ד"ר טובה מיכלסקי, פרופ' חן שכטר
2016 מאפייני ההבעה הרגשית של ילדים המצויים על הרצף האוטיסטי עם יכולת מילולית מצומצמת בעת אינטראקציה במטלת שיתוף פעולה MA בר יהודה, שחר פרופ' נירית באומינגר
2016 השפעת השיח הכיתתי בשתי שיטות הוראה (פרונטלית ובקהילות למידה) על הישגי התלמידים, תפיסת הסביבה הלימודית, מטרות הישג אישיות ותחושת השתייכות בית ספרית של תלמידים בחטיבת הביניים PhD ברודר, רונית ד"ר מרים אלפסי, ד"ר חנה שחר
2016 תפיסת מורים את עצמם כסוכני זהות עבור תלמידיהם בזמן משבר, לאור אירועי התנתקות התשס"ה (2005) MA גוטמן, שירה ד"ר אלי שכטר
2016 מאפייני עושר לקסיקלי-סמנטי, אורך מבע ותקינות השפה בקרב ילדים עם אוטיזם בתפקוד גבוה וילדים עם התפתחות תקינה באינטראקציה חופשית עם חבר ועם עמית MA גויטע, שרי פרופ' נירית באומינגר, ד"ר גילה טובול-לביא
2016 חקירת הזהות בקרב חוזרים בתשובה ויוצאים בשאלה בתקופת הבגרות המתהווה MA גולדרינג, אנט פרופ' ישראל ריץ
2016 השפעת ההעשרה המילונית בספר האלקטרוני על למידת מילים חדשות : השוואה בין ילדי-גן עם וללא לקות שפתית MA גריצר, צליל פרופ' עופרה קורת
2016 מדידת אי-השוויון בחינוך במדינת ישראל PhD דדון-גולן, זהורית ד"ר איריס בן דוד הדר, פרופ' יוסף קליין
2016 הקשר בין מידת השוויון בהקצאת המשאבים לחינוך למידת השוויון בהתפלגות ההישגים MA דואני, סיגל ד"ר איריס בן דוד הדר
2016 סימולציות קבוצתיות בקרב מתכשרים להוראה : התמודדות עם דילמות אתיות במקרי אלימות בבית הספר PhD דוידוף, יפעת פרופ' אורלי שפירא - לשצ'ינסקי
2016 הקשר בין הסדרה רגשית בקונפליקט בין-זוגי לבין הסדרה רגשית בקונפליקט בין-קבוצתי MA הופמן, תמיר פרופ' עירן הלפרין, פרופ' יעקב יבלון
2016 תפקידם של התפקידים הניהוליים וההתנהגות המסתגלת באינטראקציה חברתית תקשורתית אצל ילדים עם אוטיזם בעלי יכולת מילולית מצומצמת MA היישריק, ליאור פרופ' נירית באומינגר
2016 הקשר בין שליטה פסיכולוגית של מורים לבין שינויים במוטיבציה של תלמידים בעת מעבר לחטיבת הביניים MA הר-אבן, מיכל ד"ר ניר מדג'ר
2016 גדרי מצוות הבאת ילדים לאור ההתפתחות המדעית בטיפולי פוריות MA הראש, יהונתן פרופ' רמי דון, ד"ר אוריאל לוינגר
2016 סגירת פצעים בשבת וביום טוב MA ויסבורט, שי ד"ר ארי זיבוטופסקי
2016 השפעת הדיגלוסיה בעברית על יכולת הקריאה, היכולת הלשונית ויכולת עיכוב תגובה במסגרות תלמוד תורה בכתה א MA ויסברד, קרן פרופ' רחל שיף