תזות ודיסרטציות

English שלחו לחבר

ראה עבודות גם בשפה האנגלית

שנה סטודנט/ית מנחה
2017 תפיסות מנהלים בדרג ביניים לגבי רפורמת "הלמידה המשמעותית" MA גפן-סיטון, חגי פרופ' חן שכטר
2017 הקוד החינוכי הבלתי פורמאלי : עדכון המאפיינים של ממדיו ובניית כלי להערכת עוצמתם PhD גרונר, הדס פרופ' שלמה רומי
2017 הקשר בין הזדהות חברתית, אתנוצנטריות, איום, דעות קדומות ואפליה בקרב מתבגרים ישראליים מקבוצות חברתיות שונות PhD גרוס, אסתר אבלין פרופ' ישראל ריץ
2017 השפעת התנהגות אימהות על יכולות תכנון תנועה של פעוטות עם וללא ליקוי בעיבוד חושי באינטראקציה עם ילדן MA דוד, עדי פרופ' אסתר עדי-יפה, ד"ר נורית יגרמן
2017 למידת רצף ויכולת העברה בגירויים מילוליים ולא מילוליים : השוואה בין קוראים עם דיסלקסיה התפתחותית לקוראים תקינים MA דוידוביץ’, טלי פרופ' , פרופ' רחל שיף
2017 הקשר בין סגנון התקשרות, אמפתיה, שליטה עצמית והערכה עצמית של ההורים לבין איכות חיי נישואיהם ויחסיהם עם הילדים PhD הכהן, איריס פרופ' זהבית גרוס, ד"ר רונן מתתיהו
2017 אייפד ככלי לבחינת היכולת הנרטיבית של ילדים על הספקטרום האוטיסטי בתפקוד גבוה MA ויזנגרין, דנאל ד"ר סיגל עדן
2017 חקירה זהותית של הורים בעקבות תהליכי חזרה בתשובה של ילדיהם MA וייס, חגי ד"ר מאיה כהן-מלייב, ד"ר אלי שכטר
2017 השפעת התנסות בסימולציות על אוריינות רגשית ומיקוד שליטה בקרב פרחי הוראה MA וסרמן-גוטויליג, תמר ד"ר שירה אילוז, פרופ' זמירה מברך
2017 מודל הפיוס מבוסס הצרכים : התנהלות מורים במצבי קונפליקט עם תלמידים, במסגרת התנסות סימולטיבית MA ורטהימר, נועם פרופ' יעקב יבלון
2017 תרומת הפרויקט ’מנהיגות בין-דורית לקיימות’ לפיתוח אוריינות סביבתית של קהילה MA ותד, שפאא פרופ' מיכל ציון
2017 מודל רב-ממדי להסבר הקשר בין קורבנות לתחושת ביטחון בבית-הספר PhD זכריה, מיכל פרופ' יעקב יבלון
2017 בחינת התפיסה הגלובלית והלוקאלית במודליות הוויזואלית והאודיטורית : השוואה בין קוראים עם דיסלקציה לקוראים עם הפרעת קשב MA חבה, לימור פרופ' רחל שיף
2017 תרומתה של האקספלורציה ההתקשרותית לקשר שבין סגנון ההתקשרות לבין ממדי הזהות של מרשיה MA חליוה-גלב, רבקי ד"ר אלי שכטר
2017 הקשר בין סגנונו הניהולי של מנהל בית הספר ומאפייני התקשורת שלו עם צוותו לבין מידת האמון של המורים במנהל וכן התנהגותם האזרחית MA חמרני, אראל פרופ' יוסף קליין
2017 מסעם לפולין של אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית - משלחת "השחר" MA טילוביץ-לוי, שרית פרופ' זהבית גרוס
2017 נכונות של תלמידים בעלי מוגבלות שכלית לפנות לעזרה בעקבות אלימות : הקשר בין סוג האלימות, רמת המצוקה והנכונות לפנות לעזרה MA טמיר, שלומית פרופ' יעקב יבלון
2017 הקשר בין רווחה כלכלית והשכלה אקדמית לבין אוריינות פיננסית במגזר החרדי בישראל MA יזדי, אור ד"ר איריס בן דוד הדר
2017 פעילות גופנית, תזונה ומעורבות הורים, שיפור הישגים גופניים, תחושת קוהרנטיות ומסוגלות עצמית כאמצעים להפחתת אלימות בקרב תלמידים PhD ישעיהו, מלכה פרופ' זהבית גרוס
2017 לטרליזציה מוחית ושיתוף פעולה בין ההמיספרות בהחלטה לקסיקלית, בקרב בוגרים עם מוגבלות שכלית ללא אטיולוגיה ספציפית, ובוגרים עם תסמונת דאון בהשוואה לבוגרים עם התפתחות תקינה MA כהן, בת-אל פרופ' חפציבה ליפשיץ, פרופ' נירה משעל
2017 השפעת הכוונה מטה קוגניטיבית והכוונה לאוריינות מדיה על פיתוח אוריינות תזונתית בנושא שתייה PhD כהן, חגית פרופ' מיכל ציון
2017 הקשר בין אמונות אפיסטמולוגיות, מטרות הישג וחרדת מבחן בקרב תלמידי כיתות י"א MA כהן, נועה ד"ר אביגיל ינון, פרופ' ישראל ריץ
2017 הקשר בין תפישות מורים את סגנון הניהול של מנהל בית הספר, משתני-הרקע של תלמידים, פרופילים של מורים ומאפייני בית הספר, לבין ההישגים במתמטיקה של תלמידים הלומדים בבתי ספר המתמחים בהפרעות התנהגות MA כלפון, עדית ד"ר איריס בן דוד הדר
2017 הקשר בין מערכות עיבוד הזיכרון ליכולות הקריאה והכתיבה אצל ילדים בכיתות ב' עם וללא סיכון ללקות למידה (אנגלית) MA לוי, עומר פרופ' אסתר עדי-יפה
2017 שיפור תפיסת רצף הזמן ויכולת ה-storytelling, באמצעות עולמות וירטואליים, בקרב ילדים חירשים וכבדי שמיעה עם וללא שתל קוכליארי MA ליבוביץ-גנון, קרן ד"ר סיגל עדן