תזות ודיסרטציות

שנה סטודנט/ית מנחה
2021 טיפוח אוריינות סביבתית בהכוונה של SRL בקרב סטודנטים לחינוך PhD אורטל-עברי, סיגלית פרופ' חבר מיכל ציון, פרופ' ניר מדג'ר
2021 הקשר בין מאפייני אישיות, סובלנות לעמימות, מקיאווליזם וסגנון התנהגות בין-אישית לבין תפיסת חוללות עצמית ייעוצית בקרב יועצות חינוכיות PhD אפלבוים, לימור פרופ' אריה כהן, פרופ' ניר מדג'ר
2021 קשר בין תפיסת מטרות ההישג הלימודיות של מורים וקבוצת השווים לבין מטרות ההישג הלימודיות של מתבגרים (אנגלית) PhD חמי, אלה פרופ' ניר מדג'ר, פרופ' ישראל ריץ
2021 התרומה של סביבה חברתית ופונקציות התנדבות למוטיבציה בקרב סטודנטים המתנדבים במרכז לבריאות הנפש‏ MA שורץ-ונדר, חן פרופ' ניר מדג'ר
2020 תוכנית התערבות מקוונת לשינוי תפיסות סמויות אודות אינטליגנציה, מטרות הישג ומסוגלות עצמית MA צברי, מירב פרופ' ניר מדג'ר
2020 בחינת מטרות הישג חברתיות בקרב תלמידים בבית הספר היסודי כמנבאים של התנהגות סיכון בתיכון MA קלרשטיין, עידן פרופ' ניר מדג'ר
2019 תפקיד תמיכת המורה ואיכות היחסים עם ההורים בקשר להתנהגויות של פגיעה עצמית לא-אובדנית בקרב בני נוער MA גולדנברג, שיר אסתר פרופ' ניר מדג'ר
2019 האם תסמיני דיכאון מתווכים את הקשר בין תמיכה חברתית ובין מחשבות אובדניות ופגיעה עצמית לא אובדנית? MA דקה, דועאא פרופ' ניר מדג'ר
2019 ניבוי ממדי התפתחות הזהות האימהית בתקופת ההיריון על תחושת הצמיחה של נשים לאחר הלידה, בתקופת המעבר לאימהות בפעם הראשונה MA היקרי בוטון, נטע פרופ' ניר מדג'ר, ד"ר מאיה כהן-מלייב
2019 המעבר מבית הספר היסודי לחטיבה בעידן הרשתות החברתיות : הקשר בין תמיכה חברתית לתחושת הבדידות MA לב, שיר פרופ' ניר מדג'ר
2019 תפקיד קבוצת השווים בקשר שבין אקלים מוטיבציה חברתי ומבנה מטרות הישג כיתתי לבין מטרות ההישג החברתיות והאקדמיות של התלמיד, בתיווך תחושת מסוגלות-עצמית חברתית MA מזן-רוזנטל, אפרת פרופ' ניר מדג'ר
2018 הקשר בין חווית התאומות לבין האינטימיות הזוגית בבגרות MA מלק, חני ד"ר מאיה כהן-מלייב, פרופ' ניר מדג'ר
2017 תפקיד הויסות הרגשי בקשר שבין תסמיני דיכאון לפגיעה עצמית לא אובדנית MA בן-שבת, שירן פרופ' ניר מדג'ר
2017 הקשר בין מוחצנות ורגישות לדחייה חברתית, לפגיעה עצמית שאינה אובדנית MA גולד-אליה, רעות פרופ' ניר מדג'ר
2017 האם וויסות רגשי ממתן את הקשר בין תפיסת היחסים עם ההורים לבין התנהגות פגיעה עצמית ללא כוונה אובדנית MA סגל, ניקול, פרופ' ניר מדג'ר
2017 האם רגישות לדחייה חברתית ממתנת את הקשר בין תחושת קשר ושייכות לבית הספר לבין פגיעה עצמית לא אובדנית? MA פלנר, נועה פרופ' ניר מדג'ר
2017 הקשר בין מטרות ההישג של התלמיד ואקלים המוטיבציה בכיתה ובקרב החברים הקרובים MA שמעון, ליהי פרופ' ניר מדג'ר
2016 מבנה מטרות כיתתי כגורם הממתן בין מטרות הישג אקדמיות למטרות הישג חברתיות של תלמידים MA אמית, שירה פרופ' ניר מדג'ר
2016 הקשר בין שליטה פסיכולוגית של מורים לבין שינויים במוטיבציה של תלמידים בעת מעבר לחטיבת הביניים MA הר-אבן, מיכל פרופ' ניר מדג'ר
2016 טיפול בפסיכודרמה מנקודת מבטם של מתבגרים MA לוי, רונית פרופ' ניר מדג'ר
2016 מוטיבציה בסביבת בית הספר: לימודים או חברים? : בחינת מטרות הישג לימודיות ומטרות הישג חברתיות לאורך שנת לימודים בקרב ילדי כיתה ו MA לייט, הדס פרופ' ניר מדג'ר
2016 תחושת מסוגלות למעבר לחטיבת הביניים כמתווכת בין מבנה מטרות ומעבר אדפטיבי MA שוחט, רוני פרופ' ניר מדג'ר
2015 השפעת המעבר מבית הספר היסודי לחטיבת הביניים על מעורבות התנהגותית, רגשית, קוגניטיבית וחברתית בלמידה MA כהן, ורוניק פרופ' ניר מדג'ר