תזות ודיסרטציות

שנה סטודנט/ית מנחה
2022 יצירת מכנה משותף (common ground) בקרב ילדים בקשת האוטיסטית בזיקה ל - Theory of Mind ויכולות פרגמטיות MA גת, הילה פרופ' נירית באומינגר-צביאלי
2022 השפעת חשיפה לסביבה יצירתית על הפקת מטפורות חדשות MA היימן הלטאי, שחר פרופ' נירה משעל
2022 בחינת מאפיינים ופרקטיקות של חוסן בקרב מנהלי בתי-ספר בשלב כניסתם לתפקיד‏ PhD הלוי, ליאור פרופ' חן שכטר
2022 זהות אישית ומודעות למגבלה, איכות חיים ואוריינטציית עתיד בקרב בוגרים עם מוגבלות שכלית כפי שהם משתקפים בנרטיבים של סיפורי חייהם‏ MA וינוגרד-כראדי, מורג פרופ' חפציבה ליפשיץ
2022 הקשר בין סמני חוסר שטף ומבנה המאקרו בסיפוריהם של ילדים דו-לשוניים (אנגלית) MA יערי, הדר ד"ר כרמית אלטמן
2022 השפעת שילוב כלים טכנולוגיים בהוראת פיזיקה על הישגים ותחושת המסוגלות העצמית של התלמידים‏ MA מחאגנה, עאמר ד"ר איריס שרייבר, פרופ' חבר מיכל ציון
2022 אמונות של אימהות, תיווך בעת קריאת ספר והעשרת שפת הילד : מחקר התערבות בחברה הערבית‏ MA סרחאן, זאכי פרופ' עופרה קורת
2022 האם תוכנית התערבות לקריאת ספר בגיל הרך בחברה הערבית תקדם את אמונות האימהות, את התיווך שלהן ואת ההבנה החברתית-רגשית והבנת הסיפור של הילד?‏ MA עיסה, סג'ה פרופ' עופרה קורת
2022 הוראת השואה והנחלת זיכרון השואה בבתי הספר הממלכתיים בישראל MA עשור-לנגר, גלי פרופ' זהבית גרוס
2022 אפקטיביות בית ספרית בישראל : היבטים מערכתיים ובית ספריים MA צדקני, רעות ד"ר איריס בן דוד הדר, ד"ר זהורית דדון-גולן
2022 מורכבות רב ממדית של כתיב מוספיות: ניתוח ביצועי תלמידים עם דיסלקציה בהשוואה לקבוצות ביקורת עם התפתחות טיפוסית (אנגלית) MA קימל לב, אלה פרופ' רחל שיף
2022 התפקיד של אוריינטציה הורית טרום לידה והורות בפועל, בניבוי תפקודם הרגשי -חברתי של ילדים בני שלוש וחצי : בחינה של תיאוריית ההכוונה העצמית מפרספקטיבה התפתחותית (אנגלית) MA ראזר, אילה ד"ר ענת מועד
2022 שילוב בין אסטרטגיות ייצוג מילולי ובין אסטרטגיית ייצוג ויזואלי מנטלי, ותרומתו להבנת הנקרא של הטקסט המידעי‏ MA שמיר-צברי, נטע פרופ' רחל שיף
2021 למידה סטטיסטית ומאפיינים שפתיים : השוואה בין ילדי גן לקויי שפה לילדי גן עם התפתחות תקינה MA אביטל, קורין פרופ' רחל שיף
2021 תיווך עמית בעזרת ספר אלקטרוני לקידום אוריינות בקרב תלמידים עם לקות למידה : תהליך ותוצר PhD אבני, סיון פרופ' עדינה שמיר
2021 בחינת היבטים ברמת המיקרו רמת המאקרו וההשקה ביניהם בנרטיבים של בוגרים עם מוגבלות שכלית (אנגלית) MA אברהם, אילנית ד"ר כרמית אלטמן, פרופ' חפציבה ליפשיץ
2021 טיפוח אוריינות סביבתית בהכוונה של SRL בקרב סטודנטים לחינוך PhD אורטל-עברי, סיגלית פרופ' חבר מיכל ציון, פרופ' ניר מדג'ר
2021 בחינת הקשר בין נתוני רקע אישיים וחברתיים לבין אופני חשיבה מדעית וסקרנות מדעית בקרב ילדי גן MA אלזרו, עאישה ד"ר אורנית ספקטור-לוי
2021 השפעת שיטת הלמוד (תרגול שליפה לעמת שנון ) ומדיום הלמוד (ניר או מסך) על למידת אוצר מילים בשפה זרה (אנגלית) MA אליאס, דורית ד"ר ורד חלמיש
2021 הקשר בין אינטראקציה חברתית עם בני הגיל לבין יכולות מוטוריות אישיות ודיאדיות ותפקודים ניהוליים בקרב ילדים בספקטרום האוטיסטי וילדים בהתפתחות תקינה PhD אסטרוגו, יעל פרופ' נירית באומינגר-צביאלי
2021 הקשר בין מאפייני אישיות, סובלנות לעמימות, מקיאווליזם וסגנון התנהגות בין-אישית לבין תפיסת חוללות עצמית ייעוצית בקרב יועצות חינוכיות PhD אפלבוים, לימור פרופ' אריה כהן, פרופ' ניר מדג'ר
2021 שילוב עבודה-משפחה אצל נשים חילוניות בעלות קריירה תובענית מחד ומשפחה גדולה מאידך MA בן דוד, ארץ פרופ' זהבית גרוס, ד"ר מאיה כהן-מלייב
2021 כשל המרכזיות בקרב קוראים עם דיסלקציה : עדות ממחקר חשיבה בקול MA בן יוסף, אורית ד"ר מני יערי
2021 התרומה של מקצוע האם ורמת אוריינות הבית להתפתחות ניצני הכתיבה של הילד : השוואה בין אימהות מרפאות בעיסוק לאימהות בעלות מקצועות אחרים MA בן צבי, אביה פרופ' עופרה קורת
2021 רמת ניצני הקריאה של ילדים לאימהות קלינאיות תקשורת לעומת ילדים לאימהות בעלות מקצועות אחרים והקשר למאפייני הילד MA ברלוי, בת ציון פרופ' עופרה קורת