תזות ודיסרטציות

שנה סטודנט/ית מנחה
2022 יצירת מכנה משותף (common ground) בקרב ילדים בקשת האוטיסטית בזיקה ל - Theory of Mind ויכולות פרגמטיות MA גת, הילה פרופ' נירית באומינגר-צביאלי
2021 הקשר בין אינטראקציה חברתית עם בני הגיל לבין יכולות מוטוריות אישיות ודיאדיות ותפקודים ניהוליים בקרב ילדים בספקטרום האוטיסטי וילדים בהתפתחות תקינה PhD אסטרוגו, יעל פרופ' נירית באומינגר-צביאלי
2021 יצירת מכנה משותף, common ground, בשיח אצל דוברים עם התפתחות תקינה ודוברים בספקטרום האוטיסטי‏ PhD קרין, עינת פרופ' נירית באומינגר-צביאלי, ד"ר רוני גבע
2021 התרומה של תיאום מוטורי משותף ליצירת מכנה משותף בשיח בזיקה לתאוריית המיינד בקרב ילדים ומתבגרים בספקטרום האוטיסטי MA שטרן, בינה פרופ' נירית באומינגר-צביאלי
2021 הקשר בין מוטוריקה אישית למוטוריקה דיאדית-תאום תנועתי חברתי, בזיקה לתפקודים ניהוליים וחומרת לקות בקרב ילדים עם ASD בילדות המוקדמת, טרום מתבגרים ומתבגרים MA שמש, ענבל פרופ' נירית באומינגר-צביאלי
2020 מחשבות וניסיונות אובדניים ברצף האוטיסטי הרחב (אנגלית) MA ישעיהו הדס פרופ' נירית באומינגר-צביאלי
2020 קשרים בין תפקודים קוגניטיביים לבין הבנת הנקרא של טקסט סיפורי בקרב ילדים עם התפתחות תקינה וילדים עם ASD בתפקוד גבוה MA מירסקי, יפעת פרופ' נירית באומינגר-צביאלי, ד"ר יעל קמחי
2020 תרומת אסטרטגיות למידה לשיפור הבנת הנקרא של טקסט מידעי בקרב תלמידים עם ASD בתפקוד גבוה ותלמידים בעלי התפתחות תקינה MA קמפנר מישקין, אירית פרופ' נירית באומינגר-צביאלי, ד"ר יעל קמחי
2019 חששות, ידע, ניסיון ותפיסות בנושא מיניות בקרב מתבגרים בעלי אוטיזם והוריהם MA ארבל-דוד, אפרת פרופ' נירית באומינגר-צביאלי
2019 תפיסת המוות בקרב ילדים עם אוטיזם בתפקוד גבוה בהשוואה להתפתחות תקינה MA מושקוביץ, שלהבת פרופ' נירית באומינגר-צביאלי
2019 התנהגות חברתית תקשורתית במצבי אינטראקציה טבעיים של ילדים ברצף האוטיזם בתפקוד גבוה בגיל הרך PhD שפר, אנהליה פרופ' נירית באומינגר-צביאלי
2018 מאפייני אינטראקציה חברתית של ילדי גן המאובחנים על הקשת האוטיסטית בתפקוד גבוה בזיקה להתערבות קבוצתית בשיתוף עמיתים PhD איתן, דגנית פרופ' נירית באומינגר-צביאלי
2018 התערבות חברתית לקידום מיומנויות משחק חברתי ומשחק חברתי-דמיוני בקרב ילדי גן בעלי תפקוד גבוה על הרצף האוטיסטי, תוך שילוב עמיתים PhD הושמנד, שגית פרופ' נירית באומינגר-צביאלי
2018 הבדלים אינדיווידואליים במרכיבי השיח בקרב ילדים המאובחנים על הספקטרום האוטיסטי עם בני גילם בזיקה לאופי הסיטואציה החברתית MA פינק-רוזנברג, יעל פרופ' נירית באומינגר-צביאלי
2018 מאפיינים מרכזיים באינטראקציה חברתית בקרב ילדי גן המאובחנים באוטיזם בתפקוד גבוה, בסיטואציות ברמות מובנות שונות עם בני גילם, בזיקה לחומרת הלקות האוטיסטית, חומרת הלקות החברתית ו-IQ MA שלום-זהבי, מרב פרופ' נירית באומינגר-צביאלי
2017 בדיקת יעילות תוכנית נתמכת טכנולוגיה בקידום שיח בקרב ילדים עם אוטיזם בתפקוד גבוה MA ביטון, רויטל פרופ' נירית באומינגר-צביאלי
2017 אפיונים של משחק באובייקטים, משחק חברתי ומשחק חברתי-דמיוני בקרב ילדי גן בספקטרום האוטיסטי בתפקוד גבוה, בזיקה לחומרת הלקות האוטיסטית, חומרת הלקות החברתית, גיל ו-IQ MA ברנשטיין, מורן פרופ' נירית באומינגר-צביאלי
2017 מחקר מטה-אנליטי לבחינת היעילות של תכניות התערבות מסוג קוגניטיבי וקוגניטיבי-התנהגותי לקידום יכולת חברתית אינטגרלית בקרב ילדים עם אוטיזם בתפקוד גבוה MA מסיקה, קרין פרופ' נירית באומינגר-צביאלי
2017 פיתוח שיתוף פעולה עם עמיתים בקרב ילדים עם אוטיזם בעלי יכולת מילולית מצומצמת בזיקה לפרופיל הסנסורי MA סמואל-מגל, קרן פרופ' נירית באומינגר-צביאלי
2017 תרומת יכולות הקשב המשותף לקידום ופיתוח מיומנות שיח של ילדים עם אוטיזם בעלי וורבאליות מינימאלית MA פרידלין, אבנר פרופ' נירית באומינגר-צביאלי
2017 התרומה של IQ ביצועי ומילולי למיומניות שיח חברתי ושיתוף פעולה עם בני הגיל בקרב ילדים עם אוטיזם בעלי שפה דבורה מועטה MA קורן, דרור פרופ' נירית באומינגר-צביאלי
2017 פיתוח מיומנויות שיחת עמיתים בקרב ילדי גן בעלי תפקוד גבוה ברצף האוטיסטי PhD רג’ואן, אופירה פרופ' נירית באומינגר-צביאלי
2016 ‫פיתוח שיח חברתי בקרב ילדים עם אוטיזם בעלי יכולת מילולית מוגבלת בזיקה לתפקודים הניהוליים MA אסטרוגו, יעל פרופ' נירית באומינגר-צביאלי
2016 מאפייני ההבעה הרגשית של ילדים המצויים על הרצף האוטיסטי עם יכולת מילולית מצומצמת בעת אינטראקציה במטלת שיתוף פעולה MA בר יהודה, שחר פרופ' נירית באומינגר-צביאלי
2016 מאפייני עושר לקסיקלי-סמנטי, אורך מבע ותקינות השפה בקרב ילדים עם אוטיזם בתפקוד גבוה וילדים עם התפתחות תקינה באינטראקציה חופשית עם חבר ועם עמית MA גויטע, שרי פרופ' נירית באומינגר-צביאלי, ד"ר גילה טובול-לביא