תזות ודיסרטציות

ראה עבודות גם בשפה האנגלית

שנה סטודנט/ית מנחה
2007 הערכת יעילות של "למידה מרחוק", ברכישת "מהות הקריאה" - למידה מרחוק לעומת תכנית משולבת MA רז, טל פרופ' אופיר ברוך, ד"ר מאירה איזנהמר